Natteravnene i Give-Thyregod er ved at lægge an til landing i Brande

Give har i årevis haft en stærk tradition med Natteravnene, der har været en betryggende del af bybilledet, både i nattelivet og til specielle events. Senest er Thyregod koblet på, og nu er de driftige Natteravne godt i gang med at etablere gå-steder i både Brande og Billund. Og der er begge steder et stort behov for opsyn og omsorg omkring de unge mennesker. 

Af Jim Hoff – jimhoff@voreslokalavis.dk 

NATTERAVNENE: Vi kender dem alle samme, de flinke og opofrende mennesker i de opsigtsvækkende gule jakker med den fine hensigter om at skabe tryghed og små fine oaser med gode snakke og opmærksomhed for vores unge mennesker, når de færdes ude om aftenen og natten.  

I Give-Thyregod er der et stærkt hold af natteravne på hele 25 personer, der går ture både i Give og Thyregod, men som også hjertens gerne giver et nap med i andre omkringliggende byer. Senest har Give-Thyregodgruppen gået ture i Brande i forbindelse med Markedsdagene og Street Art Festivalen, og det har skabt både netværk og henvendelser fra borgere i Brande.

Er blevet kontaktet af bekymrede brandeborgere

- Brande er jo en ret stor by med mange unge mennesker og børn, der også af og til færdes ude om aftenen og natten. Vi har her i Brande snakket med flere, både unge og ældre, der for eksempel føler sig utrygge, når de står og venter på toget. Der er oplevelser med smadrede flasker i en børnehave i forbindelse med, at de unge holder fest. Der berettes om uro ved Kvickly, ved hallerne og ved skolerne om aftenen, så vi har nu etableret et samarbejde med folkene her i Urban Street Zone med henblik på at oprettet et gå-sted for natteravnene her i Brande, forklarer Jean Darly, der er formand for natteravnene i Give-Thyregod.  

Onsdag den 6. september blev der afholdt et indledende møde hos Urban Street Zone på Mylius Erichsensvej i Brande, hvor dele af bestyrelserne fra de to foreninger samt interesserede borgere var mødt op.

Jan Parsberg (tv.)  og Jannie Jakobsen (th.) fra bestyrelsen i Urban Street Zone lyttede sammen med de to fremmødte brandeborgere opmærksomt til, hvad det er natteravnene kan hjælpe med i Brande

Tryghed og dialog er nøgleordene 

Til stede var også Jacob Sollerup, der er foreningskonsulent hos Natteravnene, der opererer under Fonden for Socialt Ansvar.   
Han forklarede om foreningens arbejde og grundprincipper for de fremmødte, der udover en flok natteravne fra Give-Thyregod også talte Jan Parsberg og Jannie Jakobsen fra bestyrelsen hos Urban Street Zone UBZ) samt to borgere.  

- Natteravnene er Danmarks største tryghedsskabende frivillige organisation. Det er vigtigt at understrege, at vi ikke jagter de unge og børnene. Vi kommer med voksen, ansvarlig tilstedeværelse, og vi oplever gang på gang, at de selvlysende jakker virker afdæmpende. Det handler om at møde de unge på en ordentlig måde og at komme i dialog med dem. Vi henstiller naturligvis ved uhensigtsmæssig adfærd til at de rydder op, skruer ned for musikken osv. Vi visiterer ikke de unge, og sker der tin af grovere karakter, ringer vi til politiet, hvis vi finder det nødvendigt - men vi er ikke selv politifolk, forklarede Jacob Sollerup.  

De 5 gyldne regler 

Han fremlagde foreningens fem gyldne regler, for ligesom at få varedeklareret, hvilke opgaver, man har som natteravn.  
1.Natteravnene er synlige og observerer, de blander sig aldrig fysisk i uroligheder og lignende - men tilkalder professionel hjælp om fornødent. 
2.Natteravnene går altid i hold på tre i den karakteristiske gule beklædning. Helst med deltagelse af begge køn og forskellig baggrund - også etnisk. 
3.Natteravnene færdes altid i det offentlige rum (på gaden, i bus eller tog) - aldrig inde, hvor de unge morer sig, i ungdomsklubber, værtshuse, diskoteker. 
4.Natteravnene giver sig tid til at lytte og tale med børn og unge - på de unges initiativ - men uden at yde egentlig rådgivning. Det overlades efter situationen til professionelle i det lokale netværk eller de unges forældre, familie og bekendte. 
5.Natteravnene hjælper "forulykkede" børn og unge - helst gennem deres venner og familie. Holdet følger ikke nogen hjem alene og låner aldrig penge ud. 

Foreningskonsulent Jacob Sollerup fra Natteravnene forklarede om foreningens principper og værdier. Til højre er det Dorte Jakobsen fra Natteravnene i Give-Thyregod. Foto: Jim Hoff

Helt sikkert et behov for natteravne i Brande 

Jan Parsberg fra UBZ har masser af kontakt til de unge mennesker i byen qua sin funktion som næstformand og frivillig hos foreningen, der holder til huse og råder over tre haller på Mylius Erichsensvej. 

- Det er et generelt problem, at de unge her i byen ikke har et sted at være. At de færdes sådan lidt over det hele, uden opsyn og voksenguidning, skaber grobund for problemer. Vi hører om beboerne i boligerne omkring anlægget at de føler sig generede af høj musik fra boomboxene, og at børnefamilierne generelt føler sig utrygge her. Derfor er det min klare opfattelse, at der er behov for natteravne her i Brande. Vi bakker 100 procent op om at der skabes et gå-sted her i byen. Og vi lægger gerne lokaler til natteravnene, konstaterede Jan Parsberg.  

Jean Darly forklarede, at målgruppen generelt er de 14-24-årige, men at man altid hjælper dem, man møder uanset alder.  

- Hvis der er brug for hjælp af den ene eller andet art, så står vi klar. Vi kontakter som, udgangspunkt helst venner og familie, inden vi tager fat i andre instanser. Det handler fos os om at de unge undgår at komme i den sorte bog, men omvendt har vi også et tæt samarbejde med både SSP og politiet. Det handler om, at de unge møder en ægte og ærlig voksen, som er klar til at tale med den unge om deres frustrationer og bekymringer. Vi har altid bolsjer i lommen, og dem bruger vi som “isbryder” og kontaktmiddel. Hvor banalt det end kan lyde - så virker det altså.  

Hurtig opstart som gå-sted 

I forhold til at komme hurtigt i gang er det en fordel, at Brande bliver et gå-sted.  

- Det er lettest at komme i gang på den måde. Så skal man ikke først til at oprettet en forening osv. Det tager tid. På denne måde her, kan vi komme i gang med dagsvarsel. På sigt kan Brande sagtens få deres egen selvstændige afdeling. Der følger en gratis opstartspakke med fra Natteravnene og deltagerne kommer også på et opstartskursus. Og husk så, at vi er rollemodeller – vi ryger ikke, drikker ikke eller bruges snus, når vi er ude at gå med de gule jakker på, siger Jean Darly.  

For at blive natteravn skal man helst være fyldt 21 år, og Darly vurderer, at man skal op og være i hvert fald en 10-12 natteravne i Brande. Givegruppen er stadig indstillet på at give et nap med, og omvendt kan man også sagtens forestille se folk fra Brande gå natteravneture i Give eller Thyregod.  

3 timer som natteravn et par gange om året 

- Jo større en trup vi får, desto mere kan vi overkomme. Vi er også i dialog med Billund, hvor vi på det første møde har fået tilsagn fra 12 interesserede natteravne. Vi hverver helst gennem personlig kontakt, og det er sådan, at det forventes, at man i de obligatoriske 3-mandshold er klar til at levere 3 timer som natteravn et par gange eller tre om året. Det skulle jo være til at overskue. Vi anbefaler også, at man er synlig på de sociale medier, det har vi i hvert fald gode erfaringer med, pointerer Jean Darly.  

Næste skridt bliver taget lørdag den 23. september, hvor Urban Street Zone afholder en større event hele dagen. Her vil natteravnene få en stand, hvor de kan dele flyers ud og fortælle om foreningens virke.

Derudover indkaldes der til et nyt officielt informationsmøde onsdag den 11. oktober hos Urban Street Zone. Et møde hvor alle er velkomne.