Nu melder landmandserhvervet sig ind i kampen for at finde midler til det nye idrætscenter

I sidste uge var der møde mellem GISK og landbrugserhvervet på Give-egnen, hvor landmand Kurt Vemmelund havde inviteret ind til åbent møde. Hensigten var at få landbrugserhvervet til at gå ind og støtte det nye idrætscenter økonomisk. 

Af Jim Hoff – jimhoff@voreslokalavis.dk  

IDRÆTSCENTER: Onsdag aften i sidste uge have Kurt Vemmelund inviteret interesserede fra landbrugserhvervet til møde i Søndermarkshallen med henblik på at orientere de fremmødte om det store flotte idrætscenterprojekt.  

Centerleder Martin Schmidt, GISKs bestyrelsesformand, Christian Christiansen samt bestyrelsesmedlem Mads Vemmelund var også mødt op. Efter en informativ rundvisning i de nye lokaler og en efterfølgende debat over en kop kaffe, hvor de økonomiske muligheder i forhold til sponsorater blev fremlagt. 

-Alt i alt, hvis man tæller kunststofbane og Goal Station med, så når vi op på som bysamfund selv at sende 20 millioner kroner i projektet, mens Vejle Kommune har bidraget med 39 millioner kroner. Det er så vidt jeg ved danmarksrekord i lokal støtte til kommunalt byggeri af en idrætshal, forklarede Martin Schmidt med et smil på læben.  

Stor værdi for lokalsamfundet 

Kurt Vemmelund satte derefter trumf på med et flot billede på den nuværende situation omkring økonomien i det nye idrætscenter. 

-Jeg ser Give by som et stort æbletræ. Her er det nødvendigt at Vejle Kommune og politikerne er med til at bestøve træet, så det kan vækste. Men lige med det her projekt er Give da vist selv både blomster og bier, da der her er tale om en høj grad af selvbestøvning, konstaterede Vemmelund.  

Efter at have set og hørt om projektet var de fremmødte landmænd meget positive i forhold til at støtte det nye idrætscenter, som de ser en masse fine værdier i for lokalområdet og for den generelle udvikling af Give som bysamfund.  

Projekt “Det Lokale Landbrugserhverv” 

Derfor vil man nu gå i gang med at iværksætte en gruppe af interessenter fra landbruget, som skal gå ind, enten i samlet flok eller hver for sig, at støtte det idrætscentret. Projektet bærer navnet ”Det Lokale Landbrugserhverv”, og her er de fire lokale landmænd Kurt Vemmelund, Jonas Juhl, Mogens Hansen og Simon Syrik ambassadører, for det de håber kan blive et stærkt fælles projekt for det lokale landbrug her på egnen. 

Gruppen er inspireret af den model, man kender fra et lignende projekt i Jordrup, hvor en gruppe landmænd og folk relateret til landbruget gav et pænt kontant bidrag til Fynslundhallen i Jordrup. Efterfølgende optrådte navnene på bidragsyderne på en sponsortavle i hallen.  

Stærkt positivt signal fra landbrugets side 

Den model kunne være attraktiv, ligesom man også kan forestille sig, at man kan gå ind at sponsorere enkeltstående elementer som for eksempel en lystavle, tribunesæder osv.  

-Der er tale om et engansbeløb, hvor man helt selv afgør, hvor meget man vil donere. Både små, mellemstore og store beløb er relevante. Men det handler ikke kun om beløb det her, det handler også om at vise velvilje og støtte til et flot og godt projekt. Ved at melde sig ind i “Det Lokale Landbrugserhverv” er man med til at sende et stærkt positivt signal fra landbrugets side i forhold til støtte det nye idrætscenter, lyder det samstemmende fra de fire lokale landmænd.  

Optimisme at spore 

Nu vil de 4 ambassadører gå i gang med at kontakte kollegerne i landbrugserhvervet for at få samling på tropperne, og der er optimisme at spore, for naturligvis kan også landbrugserhvervet og dets mange ansatte drage stor nytte af et nyt topmoderne idrætscenter  

Skulle man være interesseret i at være med i "Det Lokale Landbrugserhverv” kan man kontakte Kurt Vemmelund på mail kurtvemmelund@gmail.com eller via sms og telefon på 20 32 38 96. 

Man kan læse mere om de økonomiske foranstaltninger og fradragsmuligheder HER