Ny produktionshal leverer grå betonelementer, men nu er de også mere grønne

Give Elementer er godt i gang med færdiggørelsen af den 3500 kvadratmeter store nye moderne produktionshal, som ved ibrugtagning vil styrke både effektiviteten, give nye muligheder og som reducerer virksomhedens CO2-regnskab

Af Jim Hoff - jimhoff@voreslokalavis.dk 

GIVE: Den ældste af elementfabrikkens produktionshaller fra 1970 er blevet revet ned hen over det sen forår og sommeren for at give plads til helt nye topmoderne produktionsfaciliteter, der er tidssvarende både mht. produktionskapacitet, effektivitet og miljø.

Det nye projekt, som nysgerrige forbipasserende har kunnet følge hen over de sidste cirka 6 måneder, når de passerede forbi på Diagonalvejen, blev projektsat sidste år omkring juletid, hvor virksomhedens den gang ganske nye administrerende direktør, Karsten Rewitz, sammen med fabrikkens ejere, Jens Henrik og Finn Eskildsen, tog beslutningen om at iværksætte en komplet transformation af en tredjedel af de eksisterende produktionsfaciliteter.

-Det her handler om at stræbe efter fornyelse og fremskridt inden for betonelementbranchen. Derfor besluttede vi at rive den eksisterende bygning fra 1970 ned for at give plads til en nyopført avanceret og moderne fabrik. Et ambitiøst projekt, hvor vi nu får meget bedre mulighed for at øge kapacitet, produktivitet og miljø, udtaler Karsten Rewitz på virksomhedens hjemmeside.
Markant opgradering af de nuværende produktionsforhold

Optimalt arbejdsmiljø for medarbejderne

Der lå en række praktiske og produktionsmæssige overvejelser bag det nye projekt, idet Rewitz og ledelsen vurderede, at den gamle bygning, med sin utidssvarende isolering og den begrænsede krankapacitet på 6 tons via en enkelt kran, ikke længere levede op til tidens krav og forventninger.

Med opførelsen af de nye produktionsfaciliteter sker der en markant opgradering af virksomhedens samlede produktionskapacitet.

-Den nye produktionshal huser nu to 25-tons kraner, der udvider vores produktionsmuligheder betydeligt. Den 10 meter høje, fuldt isolerede produktionshal kommer fremover til at sikre et optimalt arbejdsmiljø for vores medarbejdere i hallen, og muliggør samtidig produktion af de elementer, som der er størst efterspørgsel efter. Som et stort plus for medarbejderne i den nye produktionshal lukker vinduer masser af dagslys ind i bygningen, forklarer Karsten Rewitz.

Administrerende direktør Karsten Rewitz fortæller her om de nye moderne produktionsfaciliteter. Foto: Jim Hoff

 CO2-reduktion på skemaet

Men det stopper ikke her, for i den nye hal afprøver virksomheden en række nye og innovative produkter.

Karsten Rewitz kan nemlig oplyse, at der vil blive produceret nye brandskillevægge, som både er vægt- og CO2-reduceret i forhold til standardelementer, med en reduktion på 30 % eller mere. Som på den øvrige del af fabrikken benytter den nye produktionshal i øvrigt 100 % tagvandsopsamling til anvendelse i produktionen.

-Vi har også introduceret et nyudviklet tagdækelement, som er 3,60 meter bredt og placeres tæt oplagt på taget. Herved undgår man at skulle blande forskellige materialer, men kan i stedet lave hele taget i en betonkonstruktion, hvor betonen kun er 10 cm tyk, og samtidig har bæreevne til fx solceller, fortæller den administrerende direktør.

Han kan ydermere oplyse, at den nye produktionshal tages i brug her i sommeren 2023, hvor den står færdig med 100 meter i længden, 35 meter i bredden, og 10 meter i højden. Det er en konstruktion med glat, mørk overflade, der passer sammen med resten af fabrikken.

Har selv været udførende og projekterende på byggeriet

Med tilføjelsen af den nye hal strækker elementfabrikkens samlede produktionsområde sig nu over 240 meter. Den udvidede facilitet vil rumme 3 støbeborde, som hver er 75 meter lange. Den nye hal vil være en væsentlig brik til at afdække den store efterspørgsel, som virksomheden oplever.

- For at optimere produktionseffektivitet og minimere transportafstand for betonen, er blandestationen placeret i midten af de 240 meter. Dette afspejler en strategisk beslutning taget for 4 år siden, hvor vi byggede en 100 meter lang hal mod syd, mens den nye hal opføres mod nord. Midt i byggeriet, sammen med blandestationen, ligger vores vaskeanlæg beregnet for betonelementer med fritlagte overflader, siger Karsten Rewitz og tilføjer:

- Vi har selv været udførende og projekterende på byggeriet af den nye produktionshal, hvor vi dog også har trukket på fagentreprenører udefra på forskellige opgaver.

 

En klar styrkelse af virksomheden

Den nye produktionshal vil også medføre en række omrokeringer af andre af virksomhedens enheder.

-I enden af den nye hal vil en 3-etagers kontorbygning rumme vores laboratorium og kvalitetsafdeling, der nu flytter til disse hypermoderne faciliteter. Vores kvalitetsafdeling rykker ud i hjertet af produktionshallen, hvilket bringer dem helt tæt på dagligdagens operationer, som de bliver en integreret del af, forklarer Rewitz, der afslutter sin beretning om de nye produktionsforhold med følgende statement:

- Den nye produktionshal vil med de moderne faciliteter gøre Give Elementer til en stærkere, bedre og mere innovativ leverandør og samarbejdspartner inden for betonelementer.