Olivias ’Hjertebørn på ben’ er tilbage – nu med fast base i Give

I 2021 sprang Olivia Andreasen ud med sin forening ”Hjertebarn på ben”, der er en trivselsforening, der har den noble hensigt at skabe bedre trivsel for børn og unge mennesker i aldersgruppen 0. til og med 9. klasse. Efter en pause er Olivia nu tilbage, denne gang med fast base i Give, og det bliver også børn og unge i Give, der kommer til at nyde godt af hendes koncept.

Af Jim Hoff – jimhoff@voreslokalavis.dk  

For to et halvt år siden lancerede den dengang 21-årige Olivia Andreasen os for konceptet og foreningen ’Hjertebørn på ben’. Her var var hendes klare mission i livet at hjælpe børn og unge, der mistrives, så de både socialt og fagligt kommer godt videre i livet.  

- Der er mange børn ude på Folkeskolerne, som er i mistrivsel, hvilket jeg selv har erfaret via min tid som vikar op forskellige skoler. Det er mit og foreningens mål at nå de børn kommunen og skolerne ikke har ressourcer, tid eller penge til at nå, således at alle børn kan få lige vilkår, forudsætninger og muligheder i størst omfang., forklarede Olivia tilbage i 2023.

 Hun startede sit fine projekt med base på Thyregod Skole, og efter et lille års pause, er Olivia nu tilbage med ”Hjertebørn på vej”, denne gang dog med base i sin hjemby Give.

 - Konceptet er det det samme. Men det er kun børn/unge fra Give, som komme rind under mit koncept her. Nu bor jeg i Give med min kæreste Jonas og vores lille søn Pilou på 10 måneder, og derfor vil Give være min base fremover. Mit virke er 100 procent afhængigt af sponsorer, og det er gratis at blive en del af ”Hjertebørn på vej”, for de familier, der er med her, forklarer Olivia.

 Mistrivsel et problem i skolerne

Der er cirka 15 pladser i hendes koncept, alt afhængig af hvor komplicerede og tidskrævende de enkelte tilfælde måtte være. Man kan som forældre henvende sig til Olivia, det kan være de unge/børnene selv, der henvender sig – og Olivia samarbejder også med alle relevante instanser omkring børn og unge i Give, ligesom hun også samarbejder med Vejle Kommune.

 Udgangspunktet for Olivias virke er den kendsgerning, at ifølge fagbladet Folkeskolen, så oplever rigtig mange skoleelever dagligt pres, er kede af det, føler sig udenfor og forkerte og føler sig presset af skolearbejdet.

Det er den ene side af sagen; den anden side handler om økonomi, for det kommunale system og skolerne magter ikke, grundet økonomi, ressourcer og tid, at løfte alle problematikkerne, så der sidder en del elever tilbage, som 'hænger i bremsen'. Og det er denne gruppe, som Olivia retter sit fokus og fulde arbejdsliv mod.

Målgruppen er 0. til og med 9. klasse

- Mine erfaringer fra mine første forløb med børn og unge er fine. Jeg oplever arbejdet som meget givende og vigtigt, og jeg kan mærke, at jeg er vellidt blandt børnene, nok fordi jeg med mine 23 år er rimelig ung og møder dem med positiv energi. Jeg brænder for de her børn, og vil rigtig gerne gøre en positiv forskel for dem - og her kan børnene bare mærke, at jeg vil dem, fortæller Olivia.

 Hun starter op igen til august, og de første børn/unge vil komme ind i et forløb, der varer frem til december/januar. Det er børn i aldersgruppen 0. til og med 9. klasse, der er den primære målgruppe, og Olivia skræddersyr alle forløbene individuelt til barnet/den unge – så det foregår på barnets og familiens præmisser.

Arbejde runder tavshedspligt

- Jo tidligere vi får sat ind, når der er tale om mistrivsel, desto bedre. Her spiller skolerne jo en stor rolle i at spotte de børn, de mener skal have hjælp. Her skal jeg lige understreger, at jeg ikke er tilknyttet en skole, jeg arbejder selvstændigt men i tæt samarbejde med de skoler, der er interesserede. På den måde har jeg mere frihed og kan handle ud fra egne præmisser, og det er vigtigt for mig, pointerer Olivia.

Hun understreger, at hun kun arbejder med barnet/den unge. Det er vigtigt at slå fast i forhold til, at forældrene ikke skal føle sig overvåget.

- Jeg er her ikke for at finde fejl, jeg er udelukkende for barnets skyld. Jeg arbejder under tavshedspligt, og generelt roder jeg ikke rundt i, hvad der foregår hjemme i familierne. Mit fokus er 100 procent på den unge og på arbejdet med at give dem nogle værktøjer til, hvordan de kan tackle deres forskellige udfordringer, pointerer Olivia.

Som man kan se på ovenstående statistik fra Folkeskolen, er trivselsniveauet for eleverne i skolen faldende. Statistik: Børne-og Undervisningsministeriet.

Er på 24/7

Hun arbejder som sagt kun med børn/unge fra Give, og det er da også her, at hun har sine sponsorer.

- Jeg synes, at det er vigtigt at gøre en forskel, der hvor man bor. Give er jo også en by i vækst med flere unge og børn på vej – og desværre har vi også her i byen børn, der er ramt af mistrivsel. Mit koncept er velkendt på skolerne her i byen, men jeg vil igen tage kontakt til skolerne her og vil også tilbyde at blive end del af skoledagen, så jeg kan lave en helhedsvurdering af barnet/den unge. Som sagt er jeg på 1:1, og når først vi er oppe at køre, er jeg på 24/7.

- Her er min kæreste Jonas heldigvis vildt forstående og er med på, at jeg skal tage telefoner, hvis den ringer lørdag nat klokken 02.15, fordi det kan være en af mine børn/unge, der har brug for mig, og så må Jonas klare Pilou. For det kræver 100 procents tilstedeværelse, hvis man skal være en professionel voksen i de her børn og unges liv - og det er jeg klar til, det er det, jeg simpelthen brænder så meget for, konstaterer Olivia.

God connection til børnene og de unge

Samarbejdet er funderet på en menneskelig ligeværdig relation mellem Olivia og barnet/den unge, hvor det handler om hurtigt at få skabt tillid mellem hende og den unge ved at vise reel interesse og respekt. Der kan hendes unge alder være en klar fordel.

- Børnene ser mig måske som en slags storesøster, som taler med dem på deres præmisser. Og så er der jo ingen bremsende generationsforskel. Jeg forstår deres sprog og kultur, jeg kender alle problematikkerne med de sociale medier osv. Så selv om jeg ikke har en lang uddannelse bag mig og ikke er fra den ældre generation, så connecter jeg lige med det samme med børnene og de unge, og det er en kæmpe fordel, pointerer Olivia.

Lokale sponsorer gør det muligt

Som sagt står en række lokale sponsorer bag Olivias fantastiske projekt, og her kan hun nævne, Alpha Beton, Give Steel, Merci, Lions Club Give og naturligvis hendes kærestes firma, JKA Entreprise ApS. Derudover er der en række anonyme bidragsydere, som er medvirkende til, at Olivia helt gratis kan tilbyde sin hjælp til børnene i målgruppen.

Hun har også et tæt samarbejde med Give Håndboldklub, hvor hun sammen med Emma Strandgaard Laursen for et godt års tid siden har taget initiativ til Lykkeliga-håndbold

Og vi skal hilse fra Olivia og sige, at der bestemt er plads til flere godhjertede sponsorer til ”Hjertebørn på vej”.

Ønsker man kontakt med Olivia kan man ringe på tlf.nr. 27 89 03 08 eller sende en mail på olivia.andreasen99@gmail.com. Man kan også kontakte Olivia via Facebook.

Olivia Andreasen er tilbage med sit velgørende projekt "Hjertebørn på ben". Foto: Jim Hoff