På høfligt ’rov’ i kirken: Ældre kirkeeffekter får kærlighed og husly på museet

Onsdag formiddag havde kirken i Give besøg af de to museumsinspektører Celia Ekelund Simonsen og Rune Clark fra museet i Give. De havde taget varevognen med, for der skulle hentes spændende kirkehistoriske effekter med hjem til Museum Give.

Tekst og foto Jim Hoff – jimhoff@voreslokalavis.dk

GIVE: Vidste du, at BS Ingemanns kone Lucie var en ganske anerkendt kunstner i sin samtid på trods af tidens generelle fornægtelse af kvinder som kunstnere? Næppe, og så ved du nok heller ikke, at netop Lucie Ingemann er kunstneren bag de to sidestykker til den gamle altertavle i kirken i Give.

Men det er netop den slags interessant viden, som Museum Give, vil formidle for museets gæster, når de tager kirkehistoriske effekter ind fra den lokale kirke i Give.

B.S Ingemans kone har lavet kunst til Give Kirke

Onsdag formiddag var de to museumsinspektører Celia Ekelund Simonsen og Rune Clark på besøg i kirken, hvor kirketjener Britta Poulsen viste dem rundt i kirkens historisk skattekammer.

- Kirken har etableret et lager på loftet over orglet, hvor de løbende har gemt nogle af de ting fra kirken, som ikke er i brug mere. Britta Poulsen viste os rundt, og her fandt vi en række effekter, som vi godt kunne se have relevans for os på museet i Give. De skal i hvert fald ikke ligge i kirkens lagerrum og samle støv, for der er nogle interessante ting imellem, som vi skal have frem i lyset igen, siger Celia og Rune.

Udover de to sidestykker til den restaurerede altertavle hjembragte museet også en speciel beklædningsgenstand, et præsteskjold i velour med forgyldte tråde, som sandsynligvis har været brugt til specielle lejligheder.

Rune Clark og Celia Ekelund Simonsen viser her de to sidestykker til altertavlen, som er skabt af kunstneren Lucie Ingemann. Foto: Jim Hoff

Tog 357 timer at restaurere altertavle

Derudover fik Celia og Rune en døbefondskande, en servante til personlig pleje for præsten og en herlig ’kirkebøsse’ på en lang stang, der munder ud i en lille læderpung.

- Tingene har jo ikke været i brug i mange år, måske er vi halt tilbage i 1950’erne. At vi nu har de to sidestykker malet af Lucie Ingemann er ganske unikt og både lokal- og landshistorisk ganske interessant.  Nu bliver de to sidestykker sendt afsted til en konservator, der skal bringe dem tilbage i god stand, så vi kan bruge dem her til diverse udstillinger og temaer. Men det kan godt tage lidt tid, for det tog i alt 357 timer at restaurere og renovere selve altertavlen, som i dag står smuk og knivskarp. Fortæller Celia.

Celia viser her det 'apparat', man førhen brugt, når man samlede ind i forbindelse med gudstjenesterne. Ifølge myten var stangen forsynet med en spids genstand i enden, så man kunne prikke sovende kirkegængere op til dåd.Foto: Jim Hoff

Nu handler det om research og restaurering

Samlet set har museet en del ting fra kirken i Give, og de fleste af dem står ifølge Celia og Rune på lageret i Vejle.

- Der er ret mange genstande i spil her, og de kan alle sammen fortælle både en lokal og en landsdækkende historie. Det er jo også det, der blandt andet er vores opdrag på museet i Give. Det er ikke sådan, at vi lige nu kan sige, at der er en decideret udstilling på vej med de her ting fra kirken i Give, men nu sætter vi os ned op får set på tingene og får tænkt det hele godt igennem, får lavet noget research på effekterne, og så kan det jo være, der pludselig åbenbarer sig et tema, som vi skal gå ind i her på museet.

Servanten med vand, sæbe, barberkost osv. er en lille sjov ting. Det er slags transportabelt badeværelse, hvor præsten lige kunne nette sig mellem salmerne af Grundtvig og Ingemann, hvis håret eller skægget ikke sad helt efter de præstelige foreskrifter.

En ældre udgave af en døbefondskande. Foto: Jim Hoff

Fint med museets interesse

Britta Poulsen kirketjener ved Give Kirke, synes det er rigtig fint, at museet er interesserede i de ældre ting fra kirkens gemmer, og at de den vej rundt kommer til ære og værdighed igen.

- Her hos os i kirken står tingene jo egentlig bare og samlet støv, og på museet kan de helt sikkert passe meget bedre på tingene – og evt. få dem restaureret. Vi håber da, at rigtig mange nu får lejlighed til at se tingene og høre historierne bag dem, og så skal jeg da også lige understrege, at det er godkendt hos Ribe Stiftsamt, at museet her i Give afhenter ting her hos os, fortæller Britta Poulsen.

Man kan for øvrigt se en del mere om ting og gamle sjove historiske genstande fra Give Kirke her på Nationalmuseets hjemmeside