Pædagogik i rumdragter: 3 flyvske dage hvor undervisningen var helt på månen

Eleverne på Firkløverskolens fire matrikler mistede i 3 dage jordforbindelsen og orienterede sig ud i verdensrummet i stedet for ind mod i klasselokalerne. Her stod der planeter, satellitter, raketter og sjov fysik på skemaet til Naturvidenskabelig Festival    

Af Jim Hoff – jimhoff@voreslokalavis.dk   

DET GODE SKOLELIV: Firkløverskolens elever blev tirsdag, onsdag og torsdag katapulteret ud fra den kreativ-pædagogiske naturvidenskabsrampe, da samtlige elever lige fra lille Lise fra 0. klasse til store Søren fra 9. klasse “sprang i rumdragterne” for at udforske temaet “Ud i Universet”. Her fik begrebet ‘rummelighed’ fik en helt anden pædagogisk og faglig betydning .    

Det skete som led i den nationale naturvidenskabsfestival, som finder sted hvert år fra uge 39 til uge 45. Her er det overordnede mål at give børn og unge lige fra grundskolerne til ungdomsuddannelserne en oplevelse af, at de naturvidenskabelige og teknologiske fag er relevante, at give dem indblik i hvordan de kan påvirke deres hverdag, og at de ved at bruge naturvidenskabelige metoder kan udforske, forstå og forandre verden.  

Det er det Astra, det nationale naturfagscenter, der koordinerer festivalen, og hvert år er der nye temaer, der danner baggrund for at pirre elevernes nysgerrighed, vække deres kreativitet og udfordre deres håndværksmæssige skills.

 Planeter og rumraketter ad libitum - eleverne havde været meget kreative i deres udforskning af det ydre rum. Foto: Jim Hoff

Stor samlet rum-messe torsdag 

Hos de respektive deltagende skoler/uddannelsesinstitutioner er der nedsat et udvalg, til at tovholde de praktiske foranstaltninger, og på Firkløverskolen var det Kristian Ulrich Bruun Kristensen fra Søndermarsksafdelingen og Anna Clausen fra Givskudafdelingen, der stod med dirigentstokken.  
Ude på de fire afdelinger arbejdede eleverne i deres egne klasser tirsdag og onsdag, som sagt ud fra det overordnede tema: Ud i universet. Temaet har jo også stor dansk aktualitet, idet vores helt egen rumhelt, astronauten Andreas Mogensen, i disse måneder befinder sig oppe i rummet som deltager på rummission Huginn. 

Fra satellitter til solstorme

Det overordnede tema var delt op i 3 delemner:  

1. Rummet i din hverdag, hvor nøgleordene var satellitter, jordobservationer, James Webb space telescope, databehandling og teknologi.  

2.Livet i rummet, hvor der var fokus på emner som rumfart, kolonisering, livsformer, ressourcer og genanvendelse. 

3.Sidst men ikke mindst var der også fokus på delemnet “Himmellegemer og andre vilde fænomener”, hvor menuen stod på planeter, stjerner, mørkt stof, exoplaneter og solstorme. 

Som man nok man regne ud fra mangfoldigheden af ovenstående fagpædagogiske menu, så var der rige muligheder for elever i alle aldersgrupper for at shine både bogligt, kreativt, håndværksmæssigt og it-mæssigt.  

Nå jå, så blev der da også lige fyret en masse raketter af - både udenfor og nede i Søndermarkshallen. 

1-2-3 og hop! så skal der fyres hjemmelavede raketter af i hallen. Foto: Jim Hoff

Et brag af en afslutning 

Da alle elever torsdag var samlet til den helt store fælles rumfartskonference/messe på Søndermarksafdelingen, havde alle klasser en “rumbase”, hvor de kunne udstille de produkter, de havde fået fremstillet tirsdag og onsdag – og vise dem frem for de andre elever på i alt to rundture, hvor eleverne selv var guider og fortællere i deres eget rum. 

Over middag blev den fine messe så sluttet af med et på alle måder brag af et fysikshow, hvor to fysikstuderende fra universitetet i Aarhus lavede en masse sjove eksplosive og brandbare forsøg foran en hal fuld af måbende elever.  

En festlig, farverig og informativ afslutning på 3 rigtig fine dage efter nogle herlige ture ud i rummet – og hvor eleverne da i den grad både fagligt og geografisk fik udvidet deres horisont.  

Se gerne Vores LokalAvis’ fotomappe på Facebook, hvor det vil fremgå ret tydeligt, hvad det var eleverne arbejde med. Fotomappen finder du HER

Og så lige en lille smilebåndstrækker at gå hjem på. 

-Hvorfor blev Mickey Mouse være astronaut? 
-Han ville besøge Pluto! 

Rum-messen sluttede af med et brag og et festfyrværkeri af et fysikshow, hvor 2 fysikstuderende fra universitetet i Aarhus lavede en masse sjove forsøg. Foto: Jim Hoff

Eleverne var meget betagede af det store festfyrværkeri af et fysik-show i hallen, hvor det både "lynede og tordnede". Foto: Jim Hoff