PAS PÅ! Diagonalvejen er oversvømmet ved Give Møbler!

Den ubønhørlige regnmasse har medført ren del problemer med oversvømmelser her i området. Lige nu er Diagonalvejen i Give under pres. Der er oversvømmelse ude ved Give Møbler, og her har trafikken det svært.

Af Jim Hoff - jimhoff@voreslokalavis.dk 

REGN: De massive regnmængder skaber problemer mange steder her på egnen. Lige nu er Diagonalvejen ude ved Give Møbler oversvømmet og svært fremkommelig for almindelige køretøjer. 

 Avisens fotograf har lige været ude ved stedet med  enorme vandmasser og bringer her fotos til almindelig oplysning og advarsel.

Bilerne KAN godt passere, men det foregår i meget, meget lav hastighed og med større vandskvulp og søgang til følge. 

Avisen har også været på Højvang, hvor den er halt gal med oversvømmelse. Her er 3 huse i akut fare for at vandet trænger ind i husene. Læs mere herom senere