Pengene bliver i byen: Lokal omdeling af Vores Lokalavis 

Når vi rammer uge 22, bliver Vores LokalAvis husstandsomdelt i 19.000 postkasser, idet denne avis er en af to årlige tema-aviser, som vi postomdeler. Omdelingsopgaven løftes lokalt af gode foreningskræfter – og det handler simpelthen om at holde pengene i byen og området.  

Af Jim Hoff – jimhoff@voreslokalavis.dk  

LOKAL SAMMENHÆNGSKRAFT: Vores LokalAvis udkommer i uge 22 med en stor temaavis med fokus på Kunst- og Skulpturby, Give Open Air og Open By Night. Det bliver et digert værk, og det bliver postomdelt, så avisen havner i 19.000 postkasser her på egnen.  

I forbindelse med distributionen har vi på avisen besluttet at køre med lokale foreninger/institutioner, når avisen skal deles ud. Det handler simpelthen om at leve op til vores egne værdier om at styrke det lokale, at dyrke den lokale sammenhængskraft – og sammen at gøre Give-egnen stærkere. 

Pengene skal yngle lokalt 

De penge, vi tidligere har sendt afsted til et større dansk distributionsselskab, holder vi derfor her i byen/på egnen, idet vi har udliciteret distributionsopgaven til FDF Give, der en til en får de samme penge, som vi skulle have givet for at få aviserne omdelt med det føromtalte distributionsselskab. 

For FDF’erne handler det også om at finde nye indtægtskilder, nu da deres årlige loppemarked er passé, og her har foreningen budt ind på denne opgave her. Vi er rigtig lade her på avisen for, at FDF Give har takket ja til opgaven, for så ved vi, at omdelingen er i gode og motiverede hænder.  

Avisen skal ud først på ugen 

Vi får avisen omdelt først på ugen, da det eksempelvis ikke giver mening, at en stor avis på 88 sider kommer ud torsdag aften kl. 21.00, når der er Black Friday om fredagen. 

Jo flere vi er, desto bedre – og den slags her er med til at skabe en positiv dynamik og lokalt ejerskab omkring vores avis, og det er netop ideen bag konceptet og navnet ”Vores LokalAvis”. 

I det hele taget er vi meget opmærksomme på, at vi bruger gode lokale kræfter til de praktiske arbejdsopgaver, der kan give mening at udlicitere. Således har vi allieret os med en flink mand, der hjælper med at køre ud med vores aviser mandag til de 19 pick-up steder, og der er helt sikkert plads til flere gode medspillere på Team Vores LokalAvis.