Per Hende fra Thyregod Bygningsindustri hædret med Villum Kann Rasmussen-Prisen

Per Hende, der arbejder for Thyregod Bygningsindustri A/S, modtog i januar hæder for sin indsats i virksomheden, da han den 23. januar modtog Villum Kann Rasmussen Prisen. Per karakteriseres som et opfindsomt, visionært menneske med stærke samarbejdsevner. 

Af Jim Hoff – jimhoff@voreslokalavis.dk  

ERHVERV: En skattet medarbejder hos Thyregod Bygningsindustri A/S har modtaget en flot hæderspris, nemlig Villum Kann Rasmussen Prisen. 

- Prisen blev uddelt første gang i 1996, og med årets uddelinger har i alt 363 medarbejdere modtaget prisen. Den kan ikke søges, men bliver hvert år uddelt til få udvalgte medarbejdere, der hver på sin måde bidrager til at gøre virksomheden til en særlig god arbejdsplads, fortæller Tove Nybo, der er kommunikationsansvarlig hos Thyregod Bygningsindustri. 

 

Kristian E. Justesen fra Medarbejderfonden for VKR-Gruppen overrækker her prisen til Pr Hende, Foto: Tove Nybo

I uddrag af indstillingen af Per Hende, der er projektleder, lyder det, at hans visionære, opfindsomme og praktiske tilgang har kendetegnet hans mangeårige karriere. 

Per er højt respekteret, samarbejder effektivt med andre, og han er god til at finde skalerbare løsninger. Hans humør bidrager positivt til samarbejdet og fællesskabet. Hans kreativitet og smittende entusiasme gør ham til en værdifuld medarbejder. Pers åbne anerkendelse af kompetencer og vilje til at søge hjælp adskiller ham fra andre. 

Fakta om Villum Kann Rasmussen Prisen 

Medarbejderfonden for VKR Gruppen uddeler hvert år Villum Kann Rasmussen Prisen til medarbejdere, som ud fra den enkeltes forudsætninger har ydet en særlig indsats, der langt overgår forventningerne.  

Prismodtagerne udvælges efter kvaliteter såsom stor loyalitet, særligt engagement, stor og kvalitetsbetonet arbejdsindsats, iderigdom og handlekraft. 

Villum Kann Rasmussen (1909-1993) var opfinder af VELUX ovenlysvinduet og stifter af VKR Gruppen. Prisuddelingerne finder sted lokalt hvert år i forbindelse med stifterens fødselsdag den 23. januar. 

VKR Gruppens selskaber opererer i 38 lande og hvert år har de enkelte selskaber mulighed for at indstille medarbejdere, der yder en særlig indsats og optræder mønsterværdigt. Det er den type medarbejdere, der gør VKR Gruppen til en stærk virksomhed og en god arbejdsplads. 

Prisen uddeles her i 2024 til 13 medarbejdere fordelt i 8 lande, Belgien, Holland, Polen (3), Danmark (3), England, Tjekkiet, USA, Ungarn og Italien.  

Om virksomheden/VKR Holding 

VKR Holding A/S er et holding- og investeringsselskab, hvis mål er at skabe værdi gennem ejerskab af virksomheder og finansielle investeringer. Vi investerer i dagslys, frisk luft og et bedre miljø.