Protest mod tynd cykelstiløsning: Nej til ”2 minus 1”vej på Vesterlundvej

En række borgere på Vesterlundvej mellem Thyregod og Vesterlund har lavet en underskriftindsamling mod den af Vejle Kommune lancerede “2 minus 1 vej”, der skal udgøre den sidste del af cykelstien mellem Thyregod og Vesterlund. Fredag havde protestgruppen inviteret lokale politikere til en happening, hvor de afleverede underskriftindsamlingen. 

Af Jim Hoff – jimhoff@voreslokalavis.dk  

VESTERLUND: Gårdejer Børge Hansen er en af de beboere gennem mange år har boet på Vesterlundvej mellem Thyregod og Vesterlund. Han har med stor interesse fulgt med i debatten og udviklingen omkring den famøse cykelsti mellem Thyregod og Vesterlund, som ifølge folkesnakken på egnen har været én lang kamp i over 40 år.  

Sidste år fik man så del 1 af cykelstien, og nu venter man så på egnen på, at del 2 bliver realiseret. Og så alligevel ikke med særlig stor begejstring. Det fortæller Børge Hansen, der selv bor på Vesterlundvej 

-Vi har erfaret, at Vejle byråd på deres møde i december har bevilget godt 1,8 millioner til udretning af Vesterlundvej ved Odderbæk/ Vesterlundvej 75, samt til etablering af en”2 minus 1”vej. Vi ønsker en rigtig cykelsti hel til Vesterlund ud. Byg nu det rigtige første gang, det er det billigst, lyder det fra Børge Hansen.  

Konkrete løsningsforslag på bordet 

Han har samlet en gruppe borgere og trafikanter på Vesterlundvej, der heller ikke er begejstrede for tanken om en “2 minus 2 vej”. Og de har et bud på, hvad der skal ske i stedet for.  

-Hvis der pt. ikke er økonomi til cykelsti hele vejen til Vesterlund, ønsker vi: 

1. forlæng den nye cykelsti som er afsluttet tæt på uoverskueligt sving, min. 100 meter, for at forbedre oversigtsforholdene når cyklisterne skal krydse vejen over til cykelstien. 

2. udretning af vejen ved Vesterlundvej nr. 75. Begge dele vil være med til at øge sikkerheden for alle trafikanter. 

 

Fredag i sidste uge var der lavet en seance, hvor Børge Hansen sammen med Niels Clemmensen kunne overrække protestskrivelsen med de 123 underskrifter til formanden for teknisk udvalg, Gerda Jørgensen. Foto: Søren Grunnet

- Giver ingen mening med den nuværende trafiksammensætning 

Men vi siger nej til ”2 minus 1” vej, pointerer Børge Hansen og uddyber det markante “nej tak”. 

-Fra Thyregod til cykelstien slutter må vi køre 80 km/t. En strækning, hvor vejen svinger en del, og man kan se vejen plus minus 100 m frem. Fra hvor cykelstien slutter til Vesterlund, skal vi så på ”2 minus 1” vejen sænke hastigheder til 60 km/t og vi skal krydse ud og ind på vejen, hver gang man møde en modkørende. 

-Der er her 2 lange lige strækninger, hvor man se 300-400 meter frem, samt 2 korte strækninger, hvor man kan se 100 m frem. Dvs. at man på hele denne strækning uden problem, kan køre 80 km/t og sikkert kan passere de øvrige trafikanter. Det giver ingen mening, med den nuværende trafiksammensætning, at man på den bedste del af Vesterlundvej skal køre med den laveste hastighed. Os bekendt har der i over 30 år, ikke været ulykker med cyklister, hvor andre trafikanter har været involveret, lyder argumentationen fra Børge Hansen og de 123 medunderskriverne på protestskrivelsen, der blev afleveret til Gerda Jørgensen, der er formand for teknisk udvalg i Vejle Kommune, ved den indledningsvist omtalte happening fredag den 23. februar.  

Venter gerne et par år på den rigtige løsning 

Baseret på ovenstående, anser protestgruppen fordelene med “2 minus 1 vejen”, som værende markant mindre, end de gener det giver andre trafikanter. 

-Vi vil også gøre opmærksom på, at ingen af de 2 skoleledere, som anbefaler ”2 minus 1 vej”, selv bor i området eller os bekendt bruger dette vejstykke til og fra arbejde. I de senere år er der ingen elever fra Vesterlund, der tør cykle til Thyregod skole. Vi tror kun en rigtig cykelsti kan ændre det, men ikke en ”2 minus 1 vej”, siger Børge Hansen. 

Han udtrykker på vegne af protestgruppen stor undring over lokalrådets udtalelse om, at der aldrig kommer en cykelsti på strækningen, når den resterende del stod på en sjetteplads på prioriteringslisten.  

-Vi venter hellere et par år, indtil finansieringen kan skaffes, frem for en dårlig løsning. Vi gerne udtrykke vores store skuffelse over, at vi som bor og arbejder tæt ved vejen og betragter os selv som ”storforbrugere” af Vesterlundvej, ikke er blevet spurgt om vores holdning til en ”2 minus 1 ”vej. Flere af os har boet på eller ved Vesterlundvej i mere 50-60 år, lyder det afslutningsvist fra Børge Hansen.  

 

Niels Clemmensen, i midten af billedet, har selv siddet i byrådet i mange år og været en brav lokal forkæmper for cykelstien mellem Thyregod og Vesterlund. men har tilslutter sig Børge Hansens (til høre i bileldet) betænkeligheder ved den såkaldte "2 minus 1 vej". Foto: Søren Grunnet.

Gerda Jørgensen: Vi støttede os jo til lokalrådets udmelding 

Gerda Jørgensen er ret træt af, at sagen har udviklet sig til en protestskrivelse med underskriftindsamling.  

-Det er da træls, at folk ikke er glade for de penge, vi tildeler dem til cykelstiprojektet. Men nu har vi hørt klagepunkterne fra Børge Hansen og protestgruppen, og så skal vi have en snak i forvaltningen i forhold til at finde det rigtige projekt med den resterende del af cykelstien. Vi er dog lidt forbavsede over, at der her nu efter at det endelige projekt er blevet præsenteret for borgerne og godkendt af lokalrådet og de to skoleledere, pludselig opstår denne her situation med en underskriftindsamling, siger Gerda Jørgensen og tilføjer:  

-Vi støtter os jo til lokalrådets udmeldinger, da de jo er talerør for borgerne i Thyregod og Vesterlund, og ligeledes har vi lyttet til hvad skolelederen på Vesterlund Efterskole har sagt, idet det jo er elever herfra, der er storbrugere af vejen mellem Vesterlund og Thyregod.  

Gerda Jørgensen siger, at man nu vil kigge på sagen igen og se på de problematikker, Børge Hansen nævner. Eksempelvis med de uhensigtmæssige sving. 

-Det med svingene kan vi løse, og nu sætter vi os sammen og kigger på nye muligheder. Her er det rigtig fint, at protestgruppen har signaleret, at de er tålmodige og gerne venter et par år på den rigtige løsning. Det giver os arbejdsro, og vi undgår således at skulle haste tingene igennem, pointerer Gerda Jørgensen.