Relevant tiltag på Balle Musik- og Idrætsefterskole: Løfter trivselstiltag i flok!

I disse måneder tales der rigtig meget om unges mistrivsel. Både elektroniske og skrevne medier er dagligt ude med triste beretninger og cases, men i stedet for kun at tale om det, så gør man nu noget aktivt ved sagen på Balle Musik- og Idrætsefterskole. Det handler om en trivselsjulekalender. 

Af Jim Hoff – jimhoff@voreslokalavis.dk  

TRIVSEL: 44 procent af unge mellem 16 og 25 år oplever en grad af mistrivsel. Det viser en forskningsrapport fra oktober 2022 fra Center for Ungdomsforskning på Aalborg Universitet. Forskningen peger især på tre faktorer, der rammesætter ungdomslivet: 

- Højt tempo på alle livsarenaer og særligt i uddannelsessystemet.  

- For ensidigt fokus på præstation, karakterer.  

- Presset vendes indad, og løsninger søges i tilpasning af psyken. 

- Skolebørn med svage sociale relationer til forældre og venner har flere tegn på dårlig trivsel end andre børn. 

- Sociale mediers negative indflydelse, hvor mange unge ikke er tilstrækkelig opmærksomme på, at andre brugeres profiler er sammensat af nøje udvalgte glansbilleder. Derfor kan der  – i hvert fald teoretisk set – opstå et systematisk og uberettiget mindreværd blandt brugere af de sociale medier. 

Alt dette danner sammensat baggrunden for de problematiske farvande, vi som samfund i dag ser vores unge mennesker manøvrere rundt i. Og det er naturligvis et ansvar, vi må tage på os at gøre noget ved både som voksengeneration og som samfund.  

"Vi er som skole forpligtet til at gøre noget"

Her er det efterskolen i Balle kommer med et fint bud på action i forhold til unges mistrivsel.  

- Vi har valgt i december måned at have ekstra meget fokus på de unges trivsel. Vi ved, at mange unge har ondt i livet, og vi er som skole forpligtet til at gøre noget ved det - også i det daglige. Lige her og nu er vi jo nok alle sammen ramt af noget november-blues, vejret er gråt og trist, hverdagen har meldt sig her på skolen efter den altid spændende og motiverende opstart. Derfor har vi besluttet at gøre noget aktivt ved det, fortæller Lisbeth Grunnet Griggs, der er lærer på efterskolen i Balle.  

Hun fortæller ydermere, at der i december måned skal være masser af fokus på at sprede positive vibrationer blandt eleverne på skolen. Derfor laver man en julekalender, hvor de råbens en låge hver dag.  

- Og lad det være sagt med det samme: Det handler ikke om materielle ting, der gemmer sig bag lågerne. Jeg giver hver ag nogle elever en opgave, hvor de skal lægge en lille video op, hvor der er fokus på humor, hjælpsomhed og ros og anerkendelse. Lågen bliver åbnet hver dag til vores fælles morgensamling og vist på storskærm, og eleverne kan også selv åbne den via vores Facebookside eller Instagram. På den måde når vi rundt til alle 190 elever, og det tror vi på har en rigtig positiv effekt, siger Lisbeth.

 Lisbeth Grunnet Griggs er lærer på Balle Musik- og Idrætsefterskole, og hun fortæller her i artiklen om et helt nyt trivselstiltag på skolen. Foto: Jim Hoff

Ægtefællesskaber i det virkelige liv

Det handler med Lisbeths ord om at “skabe en kærlighedsbølge” og at give eleverne en følelse af, at de er del af et ægte fællesskab i det virkelige liv.  

- Den aldersgruppe vores elever er i, har været hårdt ramt på det sociale område på grund af coronaen, der jo lukkede skolerne ned i flere omgange. Her ser vi unge, der virkelig har en udpræget mangel på sociale fællesskaber, og det er dét, vi aktivt skal gøre noget ved, pointerer Lisbeth.  

Hun ser rigtig meget frem til at se mange gode, sjove, kærlige og fællesskabsdannende indslag, som eleverne kommer frem med i den godt tænkte juletrivselskalender.

Og lad så dette fine initiativ på efterskolen i Balle være en inspiration til alle os andre om at være opmærksomme på at bidrage til gode relationer og trivsel, hos de unge mennesker, vi har omkring os.