Røde Kors-sagen gået totalt i hårdknude: Ser ud til at 29 medlemmer forlader foreningen

Røde Kors’ møbelbutik på Møllegade i Give står til at miste 29 ud af 42 medlemmer. Det sker på bagkant af en 10 måneder gammel sag, der bare er blevet grimmere og grimmere og mere og mere personlig. Vores LokalAvis har talt med 6 af de 29, der har varslet, at de forlader foreningen, medmindre de får 3 grundlæggende krav opfyldt.  

Af Jim Hoff – jimhoff@voreslokalavis.dk  

GIVE: Vi sidder rundt om et veldækket kaffebord med rundstykker hos et ægtepar i Give. Tilstede er 6 af de medlemmer, der har valgt at melde sig ud af Røde Kors. Nok er kaffen god, rundstykkerne smager godt, men det overordnede billede her denne formiddag er en udpræget tristhed og frustration. Blikkene er tomme, folk er decideret kede af denne her møgsag, der af en eller anden grund har fået lov til at eskalere til et niveau, hvor de tilstedeværende føler sig fastlåste og har svært ved at se en løsning på problemerne.  

Det handler om dårlig kemi mellem nogle personer, det handler om manglende konflikthåndtering og det handler også om rettidig omhu.  

Vi bruger her i artiklen ikke de faktuelle navne på de involverede personer, men bruger dæknavne efter aftale med de 6 personer, der her udtaler sig til avisen.  

Det startede med krig om prissætning af Georg Jensen-lys 

Her forklarer “Tage”, hvordan sagen starter.  

- I december 2022 får vi nogle Georg Jensen lys ind i butikken. De mangler nogle holdere, og da det er en vare med mangler, prissætter tovholder for porcelæn i butikken til en ret billig pris. Men den pris laver “Ursula” så om og kalder det for “helt ude i hampen med den pris” – og den prissætning får jeg så skyld for, da jeg har skrevet, at der ikke var holder med til LED-lysene. Faktisk fjerner ”Ursula” Georg Jensen-lysene fra butikken og sætter dem ud i baglokalet og tager dem med hjem tilfyraften og sælger dem – og hun siger så, at hun har afleveret pengene her i Røde Kors-butikkens kasse. Jeg påtaler så overfor ”Ursula”, at det ikke er i orden, da varen var prismærket og sat i butikken til salg. For det første laver vi altså ikke om på tovholdernes prissætninger her i butikken, og for det andet så tager man altså ikke ting med hjem fra baglokalet og sælger dem i sin egen private butik. Jeg får så at vide, at jeg er en dum og uvidende person, og det er min skyld, at prisen er sat for lavt, fortæller "Tage".

“Debatten” tager til i grimhed 

Og det er så her uenighederne tager til og medfører både en grimmere og grimmere “debat” og en decideret dårlig stemning i butikken. Sagen vendes med butikslederen “Rebecca”, er giver “Tage” medhold, og det gør ikke arbejdsklimaet bedre. 

- Jeg beder “Ursula” om at indrømme, at hun har taget fejl, og at det er forkert at priserne er blevet lavet om, Noget vi for øvrigt har oplevet flere gange, selv om det altså er tovholderne for de enkelte områder (legetøj, møbler, porcelæn osv.), der fastsætter priserne. Det skal “Ursula” altså ikke pille ved og lave om på. Her føler vi os decideret overtrumfet, og egentlig føler vi os konstant under observation af “Ursula”, der agerer som en slags politibetjent i butikken, siger “Tage”. 

Anklager om mobning 

Sagen eskalerer så, da der pludselig løber anklager ind til bestyrelsen, om at “Tage” mobber andre i butikken. Samtidig kommer “Ursula” ind i bestyrelsen, og så føler gruppen med de 29, at der for alvor bliver ballade. 

- Nu har “Ursula” pludselig et mandat og magt i kraft af bestyrelsesposten. Hun kommer hver dag og arbejdet ifølge “Tage” og de andre der er forsamlet ved bordet denne formiddag på at få ”Tage” smidt ud af butikken. Hun indgiver en decideret klage til bestyrelsen med henblik på at få “Tage” smidt ud af butikken. Vi befinder os i et konkliftfyldt rum, det er ikke rart, der er en dårlig stemning, og sådan skal det altså ikke være, når man bruger sin tid som frivillig i en god sags tjeneste, siger “Rebecca”.  

Mangel på ordentlighed 

De seks forsamlede undrer sig også over, at man kan købe ting i butikken for så at sælge dem i ens egen butik. De forklarer, at man i butikken har en klar politik om, at der ikke må sælges/hentes ting fra baglokalet til salg i egen butik eller privat.  

- Det er etisk helt forkert, det er mangel på ordentlighed. De donationer vi modtager i butikken skal behandles med respekt. Folk forventer, at deres ting sælges her i butikken og går til Røde Kors’ gode formål - men desværre har vi set flere eksempler på, at ”Ursula” har hentet/købt ting fra baglokalet for at sælge dem i sin egen butik. Det duer altså ikke, man skal ikke blande egen butik sammen med Røde Kors-butikken, siger “Tage” og “Rebecca”.  

Og så går det pludselig stærkt: 29 mand melder sig ud 

Konfliktniveauet er altså støt stigende, og genetlig er det butikslederen, altså “Rebecca”, der skal håndtere disse konflikter.  

- Men her får vi at vide fra bestyrelsen, at det ordner de. Butiksledelsen bliver kaldt inde den 2. oktober 2023 og får at vide, at “Tage” skal ud af butikken. Man har modtaget to skriftlige klager samt 3 anonyme klager, der handler om, at klagerne føler sig udsat for mobning af “Tage”. Han ryger altså ud uden en advarsel og en forudgående samtale, og det føler vi, alle 29 der nu går ud, er helt forkert. Så jeg melder tilbage til bestyrelsen, at hvis “Tage” skal ud, så går jeg også. Jeg sender 3. oktober en mail ud til samtlige, der er tilknyttet butikken om, at jeg går af og at “Tage” er smidt ud. Samme dag melder 29 personer sig ud af Røde Korsbutikken. 4. november indkalder bestyrelsen til personalemøde, men det kommer der intet ud af, fortæller “Rebecca”. 

“Tage” bliver indkaldt til en personlig samtale den 4. oktober, hvilket han takker nej tak til. 

- Jeg skal ikke ind og have en samtale, efter at man har kylet mig ud. Det havde været ordentligt, hvis bestyrelsen havde givet mig en advarsel og/eller med mig inde, de smed mig ud. Det skete ikke, så nej tak herfra til en snak, konstaterer “Tage”. 

“Vi har 3 krav, der skal opfyldes inden vi kommer tilbage! 

De seks ved kaffebordet fortæller, at de har 3 krav, som de vil have opfyldt for at vende tilbage til butikken.  

For det første skal “Ursula” ud af butikken og Røde Kors. For det andet skal “Tage” tilbage”, og for det tredje skal “Rebecca” tilbage som butiksleder.  

- Vi er vanvittigt kede af denne her situation. Det skader Røde Kors så meget og vi risikerer, at bege butikker i byen mister omsætning. Og hvad med besætningen. Hvordan klarer 12 mand 42 personers arbejde? Vi længes rigtig meget tilbage og er virkelig løsningsparate, vi vil gerne fortsætte, for Røde Kors og butikken her betyder så meget for os. Det er vores sociale holdepunkt og – men vi kommer ikke tilbage under de nuværende forhold, lyder det stålsat fra samtlige seks personer.  

Bestyrelsesformand: Vi kan ikke godkende de 3 krav 

Vores LokalAvis har talt med bestyrelsesformand, Anja Torbjörnsdottir, der er akkurat så træt og ked af sagen, som de 29 frivillige, der nu ser ud til at forlade Røde Kors.  

- Vi afholdt bestyrelsesmøde i aftes, hvor vi havde de to landskonsulenter Claus Kolding og Astrid Kristensen med. Vi har fra dag ét haft landskontoret med i denne her sag, og det står helt klart, at vi på igen måde kan imødekomme de 29 frivilliges 3 krav. Kravene er meget personkonkrete, så dem siger vi nej til, fordi de strider mod Røde Kors’ 7 principper.  

- Det her er desværre blevet en meget personfikseret og meget personfølsom sag, og her vil jeg gerne understrege, at vi har rådført os med landskontoret hele vejen igennem. Det hele er kørt lige efter bogen, og i forhold til mange af de anklager, der kommer fra de 29 frivillige, så vil jeg ikke gå ind i hver enkelt anklage. Men jeg vil gerne understrege, at “Tage” ikke er blevet smidt ud af bestyrelsen. På et personalemøde forlod den ene butiksleder mødet før tid, og hun gav efterfølgende “Tage” det indtryk, at han skulle smides ud – men det havde vi ikke besluttet. Vi har indbudt ham til en samtale, som han har takket nej til. Med hensyn til mængden af klarer, har vi fået to, der trådte frem med navns nævnelse samt en række anonyme anklager – og så har jeg ikke lyst til at sige mere om det, siger Anja Torbjörnsdottir, der har været med i Røde Kors i 25 år og dermed også har masser af hjerteblod i foreningen. 

Butikken lukker nu to dage grundet mandskabsmangel 

Hun kan ydermere fortælle, at butikken efter det store mandefald har fundet nogle nye kræfter, så man pt. er oppe på 20 folk til at dække butikken i Møllegade. Denne halvering af butikkens personale har fået konsekvenser.  

- Det er klart, at vi kan mærke, at vi nu mangler 20 folk, så det betyder, at butikken er lukket to dage om ugen. Men vi har stadig en god butik med en fin omsætning, og folk i butikken er glade.  

Anja fortæller, at man i bestyrelsen er klar til at snakke med de 29 frivillige – men på en ordentlig måde.  

- Det duer bare ikke, det der med, at man står og skælder ud på hinanden. Det vil vi ikke være en del af. Det her er blevet alt for personfikseret, og jeg ved godt, at når man har med folk at gøre, der i så høj grad brænder for sagen, så kan det slå gnister. Som det ser ud lige nu, er der ingen vindere i denne her sag. Men vi er løsningsparate, vi har ingen modkrav, så længe vi kan holde os indenfor Røde Kors’ 7 grundprincipper, siger Anja Torbjörnsdottir. 

Hun kan oplyse, at de genbrugsbutikker i Give har stort økonomisk overskud. Begge butikker omsætter for tæt på 1 million årligt, og i 2022 lavede de to butikker tilsammen et overskud på godt 830.000 kroner.