Så er den gal igen: Højvande på Højvang!

I forbindelse med de ubønhørlige vandmassers vedvarende fremmarch over Give-egnen, er den helt gal med oversvømmelser flere steder. Et af de steder finder vi i villakvarteret Højvang i Give, hvor 3 huse er i fare for at, der snart trænger vand ind i husene. En velkendt problematik men desværre også en uforløst problematik. 

Af Jim Hoff – jimhoff@voreslokalavis.dk  

REGN: En velkendt men desværre ikke løst problematik med regnvand på Højvang er igen højaktuel i forbindelse med de sidste par dages regnmasser. Her er tre huse i overhængende fare for, at der trænger vand i husene.  

Det handler om nr. 11, 13 og 15, der ligger for enden af Højvang ned mod Anemonevej. Og netop Anemonevej er den store bringer af vandmasser ned mod Højvang, fordi Anemonevej er blevet lagt an efter Højvang - og her er grundene lagt højere, hvilket betyder at regnvandet fra Anemonevej skyller lystigt ned mod især de benævnte huse på Højvang.  

Her skal der ikke diskuteres kvaliteten af de planløsningsovervejelser, der ligger bag dette koncept, men lad os blot konstatere, at det ikke virker som det smarteste set med Højvangbriller.  

Vandskader efter skybruddet i 2010 

Beboeren i nr. 11, Bjarne Brejnbjerg fortæller, at familien flyttede ind i 2004 på Højvang. 4 år senere opstod så boligområdet Anemonevej, så de første år, var der ingen problemer med tilløbende regnvand.  

- I 2010 blev vi for alvor ramt første gang, hvor Give blev ramt af et stort skybrud. Her fik vi vand ind i huset, men heldigvis dækkede forsikringen, fordi, det var skybrud, og fordi vi fik mere end et vist antal millimeter vand, fortæller Bjarne. 

 

Har været tæt på oversvømmelse de sidste 2-3 måneder 

Her i dag, tirsdag den 6. februar, er den så gal igen, og det har det været en del gange især de sidste 2-3 måneder.  

- Hver gang har vi brugt appen “Giv et praj”. Kommunens folk kommer ud, checker om der er blade, der stopper for afløbet til den kanal, der skal aftage regnvandet. Og det er det. Vi har tidligere fået at vide, at vandet skal ledes op ad Højvang, hen over Diagonalvejen og så løbe ned i nogle reservoirer ved Fixoni – men det er totalt umuligt. Når vandet skyller ned fra Anemonevej, så er der bare intet at gøre, sådan som det ser ud nu, lyder det fra en frustreret Bjarne Brejnbjerg.  

- Når vi får de vandmængder, som vi gør nu, så står vandet op ad nedløbsrørene og løber ud i haven. Den nærliggende cykelsti mellem Anemonevej og Højvang er også meget ofte oversvømmet, fordi vandet simpelthen ikke kan løbe væk fra området.  

Lige nu: Blot 2 centimeter fra at vandet trænger ind i huset! 

- Som det er lige nu, er vi blot 2 centimeter fra at få vand ind i huset, og denne gang er der ingen forsikring, der dækker, fordi der ikke er tale om skybrud. Hvis det her går galt som i 2010, kan kommunen godt vente en regning herfra på skadesudbedring- men om de betaler, se det er jo så en helt anden sag. 

-Kort sagt: Vi er godt trætte af, at kommunen ikke har løst det her problem. Det har været problematisk i 15-16 år med vandet fra Anemonevej, og her har kommunen simpelthen ikke gjort nok for at løse problemerne. Selvfølgelig må der findes en teknisk løsning på det her problem, og det kan ikke gå for hurtigt, lyder det fra Bjarne, alt imens han gennem sit vindue kan konstatere, at regnen ikke hører op – og dermed kan familien se en usikker aften og nat i møde - igen! 

Skal hilse at sige, at det bestemt ikke ser bedre ud hos naboerne i nr. 13 og 15 - næsten tværtimod.

Vandet kan ifølge kommunen ikke ledes fra Anemonevej ned mod Amager, idet man her i forvejen også her har rigeligt med vandudfordringer, når der går hul på himlen i en længere periode.