Så gik der hul på motorvejsbylden: Folketingets transportudvalg søsætter ny VVM-undersøgelse

Onsdag eftermiddag landede kunne det lokale folketingsmedlem Niels Flemming Hansen (K) fra folketingets transportudvalg sprede lys og håb ud over de folk, der i Giveområdet gennem tæt på 2 år har arbejdet for at der bliver tilført en fra- og tilkørsels ved motorvejen syd for Give i det motorvejsprojekt, der ender med en motorvej fra Haderslev til Hobro.

Af Jim Hoff – jimhoff@voreslokalavis.dk

GIVE: Mon ikke der i dag er glæde i Give? Transportudvalget har nemlig her den 10. maj besluttet at afsætte midler til en ny VVM-undersøgelse med henblik på at klargøre omstændighederne ved en fra- og tilkørsel ved det nye motorvejsprojekt, der skal forbinde Haderslev i syd med Hobro i det nordlige.

I det af Vejdirektoratet oprindeligt fremlagte projekt var der ingen afkørsel fra motorvejen ved Give syd, og det har vakt stor bekymring og uro hos såvel erhvervslivet som udviklingsrådet i byen.

Derfor opstod der en protestgruppe etableret af byrådspolitiker Gerda Jørgensen (V) og Hanne Lund, der er formand for Give Handel & Erhverv - med folketingpolitikere som Christoffer Melson (V) og Niels Flemming Hansen (K)i ryggen. 

Et udvalg, der sammen med en række lokale samarbejdspartnere har arbejdet hårdt for at få omstødt kendelsen, og senest havde man besøg af landets nye transportminister, Thomas Danielsen, der sammen med en række folkevalgte byrådspolitiker og folk fra berørte lokalråd fra egnen hørte på de fremlagte anke- og klagepunkter.

Usmart med tonstung trafik gennem byen

Det endte med at ministeren lovede at bringe sagen for transportudvalget – sandsynligvis i 3. kvartal. Men stik mod alle odds er det her gået noget hurtigere end forventet, og i dan kunne det lokale folketingsmedlem Niels Flemming Hansen, der selv sidder med til bords i transportudvalget, så oplyse, at transportudvalget har afsat penge til en ny VVM-redegørelse.

Transportudvalget kunne ifølge Flemming Hansen godt se, at det er usmart at sende tonstunge trafik gennem byen og boligområder i stedet for at lede den direkte ud på motorvejen, hvilket har været et af de klagepunkter, der er kommet fra Givefolket.
Med en effektuering af en ny VVM-undersøgelse, er der bedre grobund for at træffe en rigtig og fagligt begrundet afgørelse i forhold til ja eller nej til frakørslen.

Optimisme i udviklingsrådet

Lars Utoft, der er næstformand i Give Udviklingsråd modtager den gode nyhed med tæt på hævede arme og et bredt smil.  

- Når man i transportudvalget at smide 3,5 millioner kroner efter en ny VVM-redegørelse, tolker jeg det da derhen, at man godt kan se, at der altså skal tilkobles en afkørsel ved Give syd. Det er i min optik i hvert fald et meget vigtigt første skridt. Jeg er optimist og tror, at vi får den frakørsel, Det er glædeligt, at man har lyttet til alle de lokale indspark. Jeg er sikker på, at alt det benarbejde, der er blevet gjort af folk her i Give og omegn, har haft en særdeles positiv indvirkning på, at man nu kigger på det hele engang til, vurderer Lars Utoft.

Lars Utoft forklarer her transportminister Thomas Danielsen de ulemper og gener der vil være for Give, hvis der ikke kommer en frakørsel ved Give syd i det nye motorvejsprojekt. Foto: Jim Hoff

Give ligger lige i smørhullet

Han understreger, at byen ikke kan leve med et projekt uden frakørsel ved Give syd.  

- Den afkørsel er så vigtig for Give, for Farre og alle de mindre veje rundt omkring Riis, Uhe og Lindeballe. Og så er det også enormt vigtigt for industriområdet i Give syd, at man nu får et motorvejskryds. Det er med til at fremme væksten  det har vi jo set flere eksempler på i Vejle Nord, Kolding og Esbjerg, hvor industriområder med gode og funktionelle til- og frakørselsforhold simpelthen vækster. 

- Og kigger man på det samlede Hærvejsmotorvejsprojekt, så kommer Give jo til at ligge som et kernepunkt lige midt mellem Haderslev og Hobro – en fantastisk placering med kun  halvanden times kørsel til både Aalborg og grænsen. Det vil gøre området attraktivt for ny industri, som igen vil medføre mere vækst – og dermed også styrke det i forvejen gode butiksliv, vi har i byen. Med en frakørsel på plads i Give syd, kan vi for alvor tale om udvikling frem for afvikling, pointerer Lars  Utoft

Grobund for befolkningstilvækst

Og dermed, om alt går vel, kan endnu et godt værktøj være på plads i forhold til at nå det ønskede indbyggertal på 6000 personer i 2030.

Nu skal man som  bekendt ikke lægge asfalt ud, for der er gravet ud til en vej, for nok er der afsat penge til en VVM-undersøgelse, men den hellige afkørsel er dog ikke velforvaret endnu. 

Da det her ikke kun handler om trafik men også politik, skal man ikke lade champagnepropperne springe, inden der er papir på den så tiltrængte af- og tilkørsel.

Det forventes ifølge Niels Flemming Hansen, at VVM-undersøgelsen kan gå i gang på den anden side af sommerferien  2023.