Fire plejehjem blev til ét: Kastaniehaven har været på banen i 20 år

Fredag den 7. juni kunne Plejecenter Kastaniehaven invitere til jubilæumsfest i anledning af stedets 20 års jubilæum. Det store festtelt var stillet op, gæsterne myldrede ind, og musikken spillede i flere omgange. De tre taler stod centerleder Carina Skærlund, Seniorudvalgsformand Gitte Frederiksen og tidligere centerleder Emma Winther for.

Af Jim Hoff – jimhoff@voreslokalavis.dk

GIVE: I starten af 2000-tallet blev de første tanker omkring et nye samlende plejecenter i Give sat på tegnebrættet. Den lokale arkitekt Jørgen Lundsgaard fik æren af at føre blyanten og passeren, og det var ud fra devisen om, at der skulle bygges i et plan ved jorden.  Det var en politisk beslutning, og sådan blev det.

Den slags kræver masser af plads, og den fandt man i trekanten mellem Ikærskolen, jernbanen og Søndermarkskolen. Det fine og funktionelle byggeri består af 77 lejligheder, som er fordelt i 4 huse, og en centerbygning, hvor der foregår mange forskelligartede aktiviteter og arrangementer.

Kastaniehaven har ikke mindst via sin velovervejede beliggenhed et tæt og givende samarbejde med skoler og børnehaver i lokalområdet, ligesom der også er blevet etableret et frugtbart samarbejde med det frivillige liv på og omkring Kastaniehaven.

En begivenhed der er værd at fejre

Dagen startede klokken 12.00, hvor festpladsen åbnede med forskellige aktiviteter, og klokken 13.30 startede den officielle del i festteltet. Her bød centerleder Carina Skærlund flokken velkommen.

-Det er en stor fejring værdig, nar man kan holde 20-års jubilæum. Kastaniehaven har formået at fastholde sine grundlæggende visioner, sim mission og evne til at tage små skridt og samtidig have store ambitioner. Vi har skabt et hjem og et mødested for mange, og det er med stolthed over den store arbejdsindsats og dedikation blandt medarbejdere og frivillige, jeg kan konstatere, at vi har skabt en masse fine fællesskaber og stjernestunder baseret på borgernes ønsker.

 

Centerleder Carina Skærlund udtrykte stolthed over hvordan medarbejdere og frivillige har skabt en masse fine fællesskaber og stjernestunder på Kastaniehaven baseret på borgernes ønsker. Foto: Jim Hoff

Aktivt center med tillid og tryghed i højsædet

-Vi tager på udflugter, vi afholder koncerter og finder på en række forskellige aktiviteter – og det skaber liv på stedet. Vi har et plejecenter hvor tillid, tryghed og gode relationer er i højsædet, og et plejecenter med aktive pårørende. Stor tak til beboerne, vores gæster, de frivillige, Kastanierådet og bestyrelsen – jeres opbakning og samarbejde med os er guld værd – og ikke mindst en stor tak til medarbejderne for deres store engagement.

-Vi ser ind i en fremtid, hvor vi skal være et mødested, et center der knytter mennesker sammen og på den måde være med til at forme det gode liv. Vi ser ind i en fremtid både med udfordringer og muligheder, og hvis vi samarbejder, så kan vi klare alt, konstaterede Carina, hvor efter hun overlod mikrofonen til seniorudvalgtes formand, Gitte Frederiksen (V),

Har på alle måder været en succés

- Det var et moderne, fremsynet projekt, som politikerne i Give dengang for over 20 år siden satte i gang. Et et-plans byggeri med selvstændige huse i smukke grønne omgivelser, der sikrer naboskab og fællesskab i det store byggeri. Da Kastaniehaven blev bygget, blev der samtidig nedlagt nogle mindre lokale plejehjem, og den slags skaber altid en vis debat og bekymring, for hvordan bliver det nu på det nye sted?

- Men Kastaniehaven blev bygget og plejecenterbeboerne flyttede ind i de fine nye rammer for 20 år siden, og det tror jeg ikke, der er nogen, der på nogen måde fortryder eller er ked af i dag. For Kastaniehaven kan på alle måder siges at være en succes, konstaterede Gitte Frederiksen og fortsatte:

Kommunens 2. største plejecenter

Indtil for et år siden var Kastaniehaven Vejle Kommunes største plejecenter med 77 boliger. Nu er I blevet overhalet med et mulehår af Kong Gauers Gård, der har 79 boliger. En ting er de ydre rammer, men taler vi indhold har Kastaniehaven været noget helt særligt, for her har man arbejdet målrettet med at skabe relationer både beboerne imellem men også mellem beboerne og lokalsamfundet. Det kan kun lade sig gøre fordi I har fantastiske frivillige der holder af at komme her, uden jer gik det ikke, i er uundværlige for et plejecenter kan blomstre og hvor ensomhed tages alvorligt. Her er det maser af aktiviteter og initiativer lige fra Torvedag over Kastanieavis, Lad det Gro-projekt, koncerter, julemarked og meget mere.

-Det der kendetegner Kastaniehaven er, at I er optaget af at skabe oplevelsesmuligheder og liv på stedet. I har altid været et åbent og inviterende sted og har flere gange sat jer på Danmarkskortet i medierne, I om nogen skaber masser af liv og aktivitet.

Seniorudvalget i Vejle Kommunes formand, Gitte Frederiksen, pointerede, at Plejecenter Kastaniehaven gennem årene har været en vigtig brik i kommunes plejecenterkabale - og det bliver centret ved med at være. Foto: Jim Hoff

Kastaniehaven godt rustet til fremtiden

Herefter fandt Gitte krystalkuglen frem og kiggede frem mod de næste 20 år.

- Det var de første 20 år, men hvad så med de næste 20 år? Måske kommer jeg selv til at bo her om 20 år – hvem ved?  Det ville jeg i hvert fald ikke have noget imod. For her er der hjertevarme og omsorg også i en måske svær tid hvor livet rinder ud.

-Der er ingen tvivl om, at plejecenterlandskabet i Danmark er vigtigere end nogensinde. Andelen af ældre borgere stiger meget kraftigt, og det er en god nyhed. Det betyder, at vi også er flere, der får brug for en plejebolig med tiden. Det skal vi som politikere være rigtig gode til at forudse og planlægge efter. I vores kommune har Kastaniehaven i alle årene været en stor og vigtig brik i vores plejecenterkabale, og det bliver den heldigvis ved med at være.

-Og med jeres gode evne til at tilpasse jer, være fremadskuende og med på de strømninger, der er i tiden, er jeg slet ikke det mindste i tvivl om, at Kastaniehaven også i de kommende 20 år bliver ved med at være lige så relevant og en lige så stor gevinst, som den altid har været. Både for beboere, medarbejdere og lokalsamfund.

Til sidst et stort tillykke med de 20 år til jer der bor her, til pårørende, de frivillige, ledere og medarbejdere for at I gør Kastaniehaven til det skønneste sted at bo og for at give dem der har ekstra brug for det et ekstra knus, jeres kærlighed, store omsorg og pleje. 

Efter disse to fine taler stod der Kaya Brüel og Kibsgaard på programmet, hvor der var fællessang i det store festtelt.

Emmas erindringer

Efterfølgende fik en af de personer, der i den grad har været med til at forme Kastaniehaven i positiv retning, tidligere centerleder Emma Winther taletid. Vi bringer Emmas fantastiske beretning, der rummer både personlige og historiske betragtninger af stor værdi.

-Kastaniehaven har eksisteret i 20 år, det er helt sikkert en fejring værd. Her er rart at være. Her føles godt at være. Det er et sted med stor betydning for mange mennesker – et sted med en meget vigtig samfundsopgave.

Jeg har i den seneste tid genbesøgt erindringer, set notater, set film etc. Fra en meget, meget spændende periode. Et dejligt genbesøg.

Vi er altså tilbage i 2004 – det år blev et langt fejringsår med ibrugtagning af Kastaniehaven

Måske det er svært at forestille sig i dag, hvordan her så ud for 20 år siden. Stedet var på det her tidspunkt stadig en stor byggeplads med mange, mange aktiviteter.

En gradvis ibrugtagning

Hus 16 blev taget i brug i marts 04 – alt mens der blev bygget videre. Centret i maj 04 – Hus 12 og hus 14 august 04 (beboere der flyttede fra Apotekergården og Gammelgård og fra Solhøj)

Oktober 04 flyttede de sidste beboere fra Solhøj og Grønnegården. Og så var vi ved at være klar til fælles fejring af Kastaniehaven

Med disse mange flytninger var en kæmpe forandringsproces i Give Kommunes ældrepleje realiseret. Det var værd at fejre, så vi udnævnte den 26. oktober til den store fejringsdag over hele processen.

4 plejehjem blev med den manøvre nedlagt og erstattet af Kastaniehaven. En ny fælles kultur var på vej. En spændende ny ramme for liv og udfoldelse, en ramme for ældreliv og arbejdsliv.

Inden da…..

Forud var gået en lang proces, de tidligere plejehjem Solhøj og Grønnegården var dømt ude af arbejdstilsynet. Der var krav om bedre pladsforhold. Så noget skulle ske. Der skulle bygges nyt og tidssvarende. Undervejs i processen blev det også besluttet at de 2 små plejehjem i Givskud og Gadbjerg skulle flyttes til Give. Så 4 plejehjem skulle blive til 1.

Inden centret var færdigprojekteret, blev det også udvidet med adskillige m2, for det skulle kunne rumme både daghjem og åbent dagcenter og træning samt være mødested på tværs af husene.  Beslutning om flytning af dagcentret var en stor sorg for nogen – det føltes som langt væk fra midtbyen.

Og det der skete, vil jeg påstå, blev til stor glæde og gavn for det fremtidige fællesskab der blev muliggjort. Med større muskler, flere der var med, blev meget muligt fremover –

Forandringens vinde blæste, der blev rykket ved fundamentet, overgange der kunne være svære, men som blev en kæmpe gevinst for hele området.

Jeg fik personligt det store privilegium at blive ansat i Give kommune i februar 2002, og inden den første måned var gået deltog jeg i det allerførste møde i det byggeudvalg, der var nedsat. Mange møder fulgte efter.

Grunden var reserveret, det blev kaldt Hestehaven, og siden blev navnet Kastaniehaven valgt. En stor rummelig grund som vi i dag ser fyldt ud med dejlige boliger, bygget i et plan med dejlige grønne omgivelser, hvor tilgængeligheden til at komme ud er stor. En hel lille by i byen og dengang i byens udkant, men i dag er byen vokset rundt om Kastaniehaven. Det er et tæt, trygt og overskueligt miljø for den enkelte beboer og med verden indenfor rækkevidde, når kræfterne er til større udfoldelser.

Tidligere centerleder Emma winther holdt en flot og historisk informativ tale om Kastaniehavens tilblivelse og udvikling. Foto: Erik Andersen

Tilbage til processen

Alle centrale personer var med om bordet: Vigtige pointer for at det gik rigtig godt. Arkitekter, boligforening, politikere fra Give kommunes socialudvalg, Knud Møller og Petra Raundahl, medarbejdere og ledere fra både Solhøj og Grønnegården og ikke mindst beboere – os, der var med, vil altid huske Jensine Grøndal, der på vegne af alle beboere gav sin mening tilkende undervejs.

Ideer og ønsker blev vendt og drejet og det var helt legitimt at komme med ideerne, for der blev lyttet og stregerne på tegnebrættet blev undervejs ændret og bar præg af det store fælles - det alle gerne ville skabe sammen.

Det blev en helt unikt fælles skabelsesproces – der respekterede at det væsentlige – handlede om at skabe gode rammer og omgivelser for ældreliv og arbejdsliv.

Der var ejerskab til det fælles.

Vi drømte sammen

Et af mine yndlingscitater lyder sådan her: Når man drømmer alene er det kun en drøm, når flere drømmer i fællesskab er det begyndelsen til en ny virkelighed.

Vi drømte sammen. Store drømme og forestillinger om hvad stedet skulle kunne og drømme om alt det, der med de nye omgivelser kunne blive muligt. Drømme om at trække liv til stedet – at gøre Kastaniehaven til et attraktivt sted, som mange kunne have lyst til at besøge for at være med til at skabe aktiviteter og gode stunder, både for beboere og alle andre, der skulle færdes i Kastaniehaven.

Siden er citatet brugt mange gange – fordi de fælles drømme kan blive til noget, når vi deler dem og snakker sammen. Der er kræfter i at drømme sammen.

Vi fejrer, at der nu er gået 20 år med Kastaniehaven

Kastaniehaven er og har været en stor smeltedigel af forskellige mennesker, der har bidraget og fortsat bidrager på utallige måder.

Beboere flyttede dengang til nye rammer, og det sker fortsat. Beboere flytter i dag til Kastaniehaven, når hverdagen i eksisterende bolig bliver for svær. Kastaniehaven er fortsat ramme om ældreliv. Og ramme om familieliv.

Personale fra 4 forskellige plejehjem blev dengang for 20 år siden bragt sammen og blev blandet, så de sammen skulle skabe en ny anderledes kultur på baggrund af det bedste fra de 4 gamle plejehjem. Ramme om arbejdsliv og fælles faglig udvikling.

Undervejs er der sket udskiftning; fundamentet blev lagt og er siden videreudviklet til det Kastaniehaven, der er her i dag. Undervejs er der helt naturligt sket en række forandringer og tilpasninger.

De frivillige og samarbejdet med nærområdet

Gennem årene har der været utallige frivillige, der har hjulpet og støttet op. Spændende samarbejde med nærområdet har skabt fundament for mange generationsmøder gennem årene. Samarbejde med børnehaver, skoler, institutioner osv.  

I virkeligheden rigtig meget af det der i dag efterlyses som gode bud på, hvordan ældreområdet skal udvikles. Der efterlyses større samspil med civilsamfundet.

Beslutning om og realisering af Kastaniehaven til erstatning for 4 mindre plejehjem var fremsynet. Det gav store udviklingspotentialer gennem den større volumen: Den faglige udvikling der blev skubbet videre gennem det fælles tværfaglige. Det små i det store – gode private boliger i en fælles enhed. Og samspillet med nærområdet og den dynamik der er og har været.

Det fejrede vi også i 2014, hvor vi sammen skabte en ur-opførelse af en musical skabt til Kastaniehaven i en stor samskabelsesproces. Det fejres i dag – stort tillykke til alle der er og har været med, og tak fordi jeg blev inviteret med.

Efter Emmas smukke og meget interessante og informative tale, var det igen musikken, der tog over i skikkelse af Jazz Med To, og så stod den resterende del af festen på samvær, hygge og gode snakke.

Helt i Kastaniehavens ånd.