Stort skridt i den rigtige retning: Kommunegaranti på 89 millioner til fjernvarme i Thyregod

Vejle Kommune har nikket ja til en ansøgning fra Thyregod på en kommunegaranti på 89 millioner kroner til etablering af transmissionsledning og konvertering af forsyningsområde Thyregod til fjernvarme

Af Jim Hoff – jimhoff@voreslokalavis.dk

THYREGOD: Som man har kunnet læse her i avisen, er man langt fremme i Thyregod med planerne om at etablere fjernvarme i byen, hvoraf de fleste husstande i dag er opvarmet via naturgas, olie og biomasse, og nu er man kommet projektstart et stort skridt nærmere.

Det er Give Fjernvarme, der skal levere varmen, men rørene fra Give til Thyregod er en bekostelig affære, der løber op i 57,3 millioner kroner. Dertil kommer stikledninger til 18,5 millioner, forbrugerinstallation til 7,0 mio. kr. Indkøb af målere, 0,8 mio. kr. Momsforpligtigelse i etableringsperioden, 5,4 millioner, hvilket samlet løber op i 89 millioner kroner.

Projektet om etablering af transmissionsledning og konvertering af forsyningsområdet Thyregod til fjernvarme er godkendt i Klima-, Natur-, og Miljøudvalget den 22. marts 2024, og økonomiudvalget anbefalede projektet. Byrådet godkendte det på mødet onsdag 29. maj, og dermed er der linet op til næste runde.

Her handler det om at sende projektet med etablering af rørforbindelsen mellem Give og Thyregod i udbud. De borgere, der allerede har tilmeldt sig projektet, skal ikke betale tilslutningsafgift, og i skrivende stund er der 355 borgere, der har nikket ja til at blive koblet på fjernvarmen.

Men mon ikke der er flere på vej!