Svar fra Røde Kors på læserbrev fra den 5. november

1.november bragte vi her i avisen et læserbrev fra en række medlemmer af Røde Kors i Give. Nu er der kommet et svar fra Røde Kors i Give med formand Anja Torbjörnsdottir som afsender. 

Det første læserbrev kan læses ved at du klikke HER

LÆSERBREV REPLIK: I Røde Kors arbejder vi ud fra syv grundprincipper. Det gør vi, når vi yder nødhjælp ude i verden, når vi driver sociale aktiviteter for udsatte borgere i Danmark, og principperne gælder også i vores genbrugsforretning. De lyder: Medmenneskelighed, Upartiskhed, Neutralitet, Uafhængighed, Frivillighed, Enhed samt Almengyldighed.    

Det er således rigtigt, at vi hjælper uden skelen til nationalitet, tro, race og øvrige menneskelige forskelligheder. Samtidig insisterer vi på respekt i alle menneskelige relationer og arbejder konstant på at fremme gensidig forståelse og samarbejde i alle Røde Kors-sammenhænge – også i vores lokalafdeling, hvor det er bestyrelsens ansvar at sikre et godt arbejdsmiljø og god trivsel i butikken.

Det gælder også i den omtalte situation, hvor vi har arbejdet intenst på en løsning, der netop sikrer, at man som frivillig i Røde Kors-butikken er garanteret tryghed og respekt.   

Det betyder nu, at butikken er åben og indtjeningen god, hvilket kommer mennesker i nød til gavn.   

Tak til alle frivillige, som engagerer sig og har engageret sig. Alle er velkomne i det frivillige fællesskab hos Røde Kors, hvor vi værner om den gode tone og den mellemmenneskelige respekt. Jeres indsats er højt værdsat, og uden den kunne Røde Kors ikke yde den hjælp, vi gør, og som der er så stort behov for.  

Med venlig hilsen  - Anja Tórbjørnsdóttir  
Formand Røde Kors i Give