Tilvækst på 2,2 procent: Give voksede med 103 indbyggere i 2023

Der er kommet nye tal fra Vejle Kommune angående befolkningstilvækst eller mangel på samme om kommunens byer og landsbyer. 2 af de 5 byer her på vores egn har oplevet vækst med Give som topscorer.  

Af Jim Hoff – jimhoff@voreslokalavis.dk  

GIVE-EGNEN: Så landede Vejle Kommunes nye tabel for befolkningstallet i kommunen fra 2022. Set med Giveegnes briller kan vi konstatere, at 2 af de oplistede lokale byer har oplevet vækst, mens to har været ramt af nedgang i befolkningstallet, og i en by, nemlig Thyregod, er der fuldstændig status quo.  

Tallene for de 5 lokale bysamfund ser således ud:  
Give havde med udgangen af 2023 4847 indbyggere mod 4744 i ultimo december 2022. Det giver en fremgang på 113 indbyggere, i procent er det en stigning på 2,2 procent.  

Thyregod fremstår som et særdeles stabilt samfund. I 2022 var der optalt 1339 indbyggere, og det samme var tilfældet i 2023. Ikke mere hovedregning her.  

Husk at sætte tallene i relief 

I Gadbjerg oplevede man en nedgang på 1,7 procent, idet indbyggertallet på 821 i 2022 blev til 807 i 2023.  

Givskud kunne til gengæld for andet år i træk notere fremgang i antallet af indbyggere. I 2022 hed tallet 616, mens det i 2023 var steget til 622. En stigning på 1,0 procent. 

Vonge derimod oplevede for andet år i træk en nedgang i indbyggertallet. I 2022 boede der således 551 mennesker i Vonge, og det tal skrumpede 1,3 procent ned til 544.  

Alle disse tal skal naturligvis sættes i relief af de respektive bysamfund størrelse mht. Indbyggere. Her kan man orientere sig mere detaljeret i vedhæftede tabel. 

Kilde: Vejle Kommune

Negativ fødselsbalance i samtlige 5 byer på Give-egnen 

Kigger vi på fødselsbalancerne for de fem byer ser det således ud:  

Give – 47 nyfødte og 75 døde 

Gadbjerg 4 nyfødte og 16 døde 

Givskud 3 nyfødte og 3 døde 

Thyregod 12 nyfødte og 16 afdøde 

Vonge 3 nyfødte og 6 døde 

Vi kan altså konstatere, at samtlige fem byer kom ud af 2023 med en negativ fødselsbalance.  

Give med stærke tilflyttertal 

Så er det balancen mellem tilflyttere og fraflyttere. Her ser det således ud.  

Give 753 tilflyttere og 622 fraflyttere 

Gadbjerg 178 tilflyttere og 180 fraflyttere 

Givskud 74 tilflyttere og 68 fraflyttere 

Thyregod 194 tilflyttere og 190 fraflyttere 

Vonge 75 tilflyttere og 79 fraflyttere 

Her noterer vi positive flyttebalancer i Give (131), Givskud (6) og Thyregod (4), mens Gadbjerg (-2) og Vonge (-4) mister på den konto.  

2023’s højdespringere er Jerlev og Bredsten 

Man kan se tallene for hele kommunen i den vedhæftede tabel fra Vejle Kommune. Kommunen er overordnet set gået frem fra 120.780 indbyggere til 121,725.  

Årets højdespringere er Bredsten og Jerlev med vækstprocenter på henholdsvis 6,7 og 6,1.  

På den anden side af skalaen ligger Vandel med et underskud på 2,5 procent og Andkær med et tab på 1,9 procent. 

I relation til tallene fra Give vurderer ejendomsmægler Lars Secher fra danbolig, at de følger den forventede kurve. 

Ejendomsmægler: Positivt med flere lejeboliger 

-Der er kommet en del flere lejeboliger i Give i 2023, hvilket har gjort noget godt for indbyggertallet, det ser vi også i Bredsten, hvor der er bygget en række lejeboliger. Det vi også kan konstatere er, at der i Give ikke står flere tomme boliger, så der er virkelig tale om en reel tilflytning til byen, konstaterer Lars Secher. 

Overordnet set har man i Give en udtalt ambition om, at byen i 2023 skal have 6000 indbyggere. Her mangler man altså 1153 borgere, inden det mål er nået - og det har man 6 år til. Det er i løse tal 192 nye borgere om året. 

Kigger vi på byer som Thyregod, Gadbjerg, Givskud og Vonge, vil man her uden tvivl anføre, at man mangler nye boliger, folk kan flytte ind i – hvor gavnligt dette kan være, ser vi beviser på eksempelvis både i Bredsten og Give.