Vækst i Vonge: Så er der givet grønt lys til 17 byggegrunde i Vonge

Teknisk Udvalg i Vejle Kommune besluttede på et udvalgsmøde den 16. januar at give grønt lys til realisering af nye byggegrunde i Vonge. Teknik- og Miljødirektøren indstillede, at udvalget anbefaler over for byrådet, at lokalplan nr. 1396 vedtages endeligt. Og det er gode nyheder for det lille lokalsamfund. 

Af Jim Hoff – jimhoff@voreslokalavis.dk  

VONGE: Borgerne i Vonge og omegn har i flere år sukket efter nye byggegrunde og dermed udviklingsmuligheder for byen både med hensyn til vækst og tilflytning, og nu kunne det se ud til, at der endelig er gået hul på bylden.  

Det handler om lokalplan nr. 1396, som indeholder følgende elementer: 

-En bygherre har anmodet om en lokalplan for området i den nordlige del af Vonge, som ligger øst for Tinnetvej. Lokalplanen sikrer muligheden for udstykning af grunde til boligformål.  

-Området ligger i dag som landbrugsjord med omkringliggende marker og natur. Arealet er ca. 2,6 ha.  
-Der planlægges for primært åben-lav bebyggelse med 17 grunde på ca. 1.000 m². Alternativt kan området anvendes til en blanding af tæt-lav og åben-lav.  

 Kort: Vejle Kommune

To indsigelser i høringsperioden 

Kommunen kan oplyse, at lokalplan 1396 har været i høring fra 13. november til 11. december 2023, og at der i høringsperioden er indleveret to indsigelser.  

1. Ældrerådet ønsker bestemmelser, der sikrer etableringen af ældreboliger med tilhørende faciliteter, en opfordring om ændring af lokalplan, så der er mulighed for egentlige handicap- og ældrevenlige boliger samt fællesarealer for hele området, der ikke kun dækker lokalplanområdet. 

2. Naboerne mod nord har indsigelser vedrørende beskrivelse af områdets placering i miljøscreeningen samt et ønske om, at boliger kun kan opføres i én etage. Dertil ønsker de at tagflader kun kan opføres med matte overflader samt et ønske om etablering af et beplantningsbælte mod nord og bemærkning til byskiltets placering.  

Kommunen kan dog oplyse, at de to indsigelser ikke har givet anledning til at anbefale ændringer i lokalplanen. 

En naturlig udvidelse af Vonge By 

I beskrivelsen af det potentielle nye vækstområde hedder det, at det nye boligområde er en naturlig udvidelse af Vonge by mod nord. Herfra er der kort afstand til byens skole og hal, hvor der tilbydes et stort udvalg af aktiviteter til alle aldersgrupper indenfor idræt, kultur og natur.  

Fra Vonge er der kort afstand til Motorvej 18 (Herningmotorvejen) og hovedvej 30, hvorved man hurtigt kan komme til landets større byer og øvrige landsdele. Der er offentligt transport/busser til større byer som Vejle og Give. Via Tinnetvej kører ligeledes busser til Kollemorten, Thyregod og Tørring. 

Lokalplanområdet udstykkes med grunde, der stort set alle har udsyn til grønne arealer og natur

Sagen skal nu behandles af Økonomiudvalget og byrådet. 

Lokalrådsformand: Rigtig godt for lokalsamfundets udvikling

Vores LokalAvis har talt med formanden for lokalrådet for Vonge-Kollemorten, Charlotte Seest Jensen, og her er man meget positive over for muligheden for nye byggegrunde i Vonge.  

- Det er en god nyhed for hele vores lokalområde at vi forhåbentlig inden for den nærmeste fremtid kan se nybyggeri skyde op. Det vidner samtidig om det gode samarbejde vi har med Vejle Kommune; et samarbejde, der både handler om byggegrunde, stiforbindelser og Hærvejsturisme. Kollemorten og Vonge er - og skal fortsat være - attraktive og levende lokalsamfund, og den ny lokalplan er en vigtig milepæl i det fælles arbejde, lyder det fra lokalrådsformanden.   


 

Grafik:Vejle Kommune