Vil du have indflydelse på dit barns skolegang: Valg til skolebestyrelsen på Firkløverskolen 

Ønsker du indflydelse på dit barns skolegang, har du nu mulighed for at blive en del af Firkløverskolens skolebestyrelse. 

Af Jim Hoff – jimhoff@voreslokalavis.dk 

SKOLELIV: Der afholdes valgmøde til skolebestyrelsen den14. maj 2024 kl. 16.30 – 17.30 på afdeling Ikær. Men hvad laver en skolebestyrelse egentlig, tænker du måske?  

Skolebestyrelsen har indflydelse på alle områder, der vedrører skolens virksomhed inden for rammerne af folkeskoleloven og kommunens styrelsesvedtægt.  

Skolebestyrelsen har derudover en række pålagte opgaver ifølge folkeskoleloven og skal gennem principper sætte retning for skolens virksomhed. 

Ønsker du medindflydelse? Mød op d. 14. maj 2024 og hør mere om skolebestyrelsens arbejde. 

Hvad består en skolebestyrelse af? 

En skolebestyrelse består af mindst to repræsentanter for det undervisende personale og de øvrige medarbejdere, mindst to repræsentanter for eleverne og et flertal af repræsentanter for forældre. Hvis du har et barn, der enten skal begynde eller går på skolen, kan du stille op som forældrerepræsentant. 

Forældrene i skolebestyrelsen vælges af og blandt forældrene på skolen og repræsenterer dermed alle forældre i skolebestyrelsen. I skolebestyrelsen vil du komme til at samarbejde med medarbejder- og elevrepræsentanter. Som forældrerepræsentant bliver man valgt for 4 år. 

Firkløverskolens nuværende bestyrelse består pt. ifølge skolens hjemmeside af følgende medlemmer:  

Formand Bettina Lykke Vang (valgt på specialafdelingen) , næstformand Steffen Kjær Johansen (valgt på Givskud),  Stephanie Sarah Nygaard (valgt på Elkjær), Heidi Skøttergaard (valgt på Ikær), Martin Blandebjerg Schmidt (valgt på Ikær), Michael Gavnholt Ahrendt (valgt på Søndermarken), Mira Louise Lemhøfer (valgt på Ikær).

Ledelsesrepræsentanter er skoleleder Mads Vilstrup Hoeg og viceskoleleder Ebbe Weng.