Lokalt forslag: Nyt idrætscenter bør støttes af lokale landmænd, gartnerier samt firmaer med relation til erhvervet

Der lægges lige nu store kræfter i at få et velfungerende idrætscenter op at stå. Et center som henvender sig til alle afskygninger af aktiviteter i folks fritid, idrætslige samt sociale aktiviteter. 

Indlæg af landmand Kurt Vemmelund 

IDRÆTSCENTER: Nu hvor indretningen af det nye idrætscenter går ind sin sidste fase, er der stor grund til at bakke op om det flotte projekt, som allerede nu emmer af succes. Alle i processen har bidraget til en positiv omtale, som ellers ikke står i kø i andre offentlige byggerier.  
Forrest har vi initiativtagerne og herefter vore folkevalgte, der sammen med dygtige entreprenører, håndværkere og lokale medier, som man kun kan rose for samarbejdet. Prisværdig er det også, at de daglige tovholdere, holdet (bestyrelsen) der har deres daglige gøremål, som skal passes, er enige om, at det skal kunne bruges af den brede befolkning. 

Med tilbageblik i historien kan man se, at udviklingen går hen imod, at det er byerhvervene, der bliver besøgt først med raslebøssen, når sådanne tiltag skal støttes. Måske fordi man når mange bidragsydere på kort tid. 
Da landbokulturen stadig eksisterer i og omkring Give, i den moderne udgave, går det i retning af større enheder, der tilbyder, hvad folk efterspørger. Vi skal ikke genindføre den tabte kultur, men pleje værdierne.  

Forsamlingshusene er blevet brugt flittigt til både gymnastik og spilleaftener af forskellig karakter. Mange steder drevet af frivillige med støtte fra de lokale og ikke mindst bønderne under en eller anden form. Man får lyst til at sige at det ikke kan erstattes af andet, men eksisterer denne korpsånd om føje år?  
Når vi snakker større enheder, gælder det også landbruget, som i dag tilmelder 12–15 mand til årets høstfest i de små forsamlingshuse, der er tilbage i kommunen.  Stort skulderklap for det. Det man kan se og høre, når man blander sig i disse arrangementer, er at mange af dem oprindeligt kommer langvejs fra og uden tvivl har behov, som skal dækkes i deres fritid, idrætslig og socialt.  Lykkes det, giver det ejerskab, hvor man både yder og nyder. Den bedste reklamesøjle for vort erhverv.

Når man får skabt sig et netværk for ansatte, og i øvrigt hele husstanden, giver det livskvalitet og lyst til at bosætte sig før eller siden, forhåbentlig til gavn for institutioner, skoler og butikkerne som markedsfører gode produkter fra landbrug og gartnerier.  

Ovennævnte er argumenter, der dyrkes, når man taler om byudvikling og butiksliv i Give. Man kan ikke undgå at lægge mærke til, at alle (næsten) ” vil ” Give, og at det lykkes på mange parametre, se bare befolkningstilvæksten.  Noget som skaber respekt politisk, takket være vores lokale repræsentanter i byrådet. Der breder sig en stolthed i vores lokalsamfund som giver energi og entusiasme. 

I forlængelse af ovenstående skal jeg skynde mig at nævne, at mit budskab går på at pleje noget af landbokulturen som hjørnestenene i det nye idrætscenter. For at nå godt i mål med rekvisitter til alle tænkelige brugere, synes jeg, vi fra landbrugets side skal stå sammen om at gøre os synlige ved hjælp af økonomisk støtte fra branchen i lighed med det, vi ser fra øvrige sponsorer for Give Idræts Sundhed og Kulturcenter (også kaldet GISK), som alle får en flot synlig plads på sponsortavlen. Jeg skyder med spredehagl for ikke at gå i detaljer, for mange har jo allerede ydet et bidrag på en eller anden måde. 

Man har i Jordrup, i det sønderjyske, haft et lignende projekt, som gav et pænt kontant bidrag fra omkringliggende landbrug, der efterfølgende var at finde på sponsortavlen i hallen. Det kan man vel kalde personalepleje i en eller anden udstrækning. 

Jeg kan kontaktes på mail, sms og telefon. Mail: kurtvemmelund@gmail.com.  Sms og telefon 20323896.

For at visualisere  hele  indretningen inviteres til et uforpligtende møde for alle interesserede i Søndermarkhallens cafeteria onsdag d. 29-11  kl. 19.30.  Revisor deltager til at besvare det regnskabsmæssige. Der er kaffe og sodavand så tag børn og medhjælpere med. Vel mødt.  

De bedste hilsner fra Kurt Vemmelund.