Foreningerne i Thyregod åbner armene mod østeuropæerne i området

På selve dagen for det forholdsvis meget omtalte tronskifte havde foreningslivet i Thyregod inviteret områdets østeuropæere ind til en info-eftermiddag om de muligheder, der findes i forhold til fritidsinteresser i Thyregod 

Af Jim Hoff – jimhoff@voreslokalavis.dk 

FORENINGSLIV: Lokalsamfundene både landsdækkende og her på egnen oplever en ganske betragtelig tilvækst af østeuropæere, som etablerer sig i samfundene. Nogle er flygtninge fra Ukraine, andre søger nordpå for at finde arbejde, og generelt er østeuropæerne gode til at ‘akklimatisere sig’ her i området og mange falder hurtigt til - både arbejdsmæssigt og sprogligt. 

Men der vil altid være en del viden om lokale forhold og muligheder i forhold til fritidsinteresser både for børn, voksne og ældre, som østeuropæerne ikke lige får fat i, mens de har travlt med at etablere sig i området.  

På den baggrund havde det samlede foreningsliv i Thyregod med borgerforeningen som tovholder inviteret til info-eftermiddag søndag den 14. januar klokken 13.00 i den blå stue ved cafeteriet i Thyregod Fritidscenter.  

Her kunne østeuropæerne møde op og blive informeret om den ganske store vifte af fine fritidstilbud, som foreningslivet i Thyregod kan tilbyde.  

Borgerforeningens formand Jens Erik Svane bød velkommen til info-mødet for østeuropæere om foreningslivet i Thyregod. Foto: Jim Hoff

9 foreninger på plads med info 

Efter at borgerforeningens formand Jens Erik Svane, havde budt flokken velkommen og præsenteret de østeuropæiske gæster for dagens tolk, Anna Larsen, der kompetent simultantolkede de respektive indlæg fra foreningerne, kunne man gå i gang med dagens første dagsorden, nemlig præsentation af de fremmødte foreninger. 

Her i 1. halvleg inden kaffepausen og livesendingen fra selve tronskiftet klokken 15.00 var det Leif Børresen, der præsenterede de fremmødte østeuropæere for Idræt i Dagtimerne og tennisklubben, hvorefter Flemming Jørgensen fra Sportsforening FREM Thyregod fortalte om håndbold og fodbold. 

Så var det Edith Frederiksen, der fortalte om den lokale pensionistforening, og Hanna Elkjær fra menighedsrådet fulgte op med en beretning om dette råds virke.  

Derefter blev ordet givet til byens klart største forening, Thyregod Svømmeklub, hvor formanden Christian Fridmann fortalte om den brede vifte af muligheder, svømmeklubben kan tilbyde folk i stort set alle aldre. Thyregod Spejderne fik også taletid i skikkelse af Marie Louise Simmelsgaard, og Emil Schnedler fra den genopstandne badmintonklub fik også mulighed for at fortælle om klubben.  

Dennis Petersen, der er formand i Vester Sogns Beboerforening fik også præsenteret, hvad det er, man går og sysler med i Vesterlund, og så var det Ann Nørager og Pernille Commerou fra den lokale gymnastikforening, der fik lov til at runde af, inden den stod på tronskifte og hyggeligt kaffebord.  

Efter foreningerne havde præsenteret sig, var der kaffebord og tronskifte på tv. Foto: Jim Hiff

-Nu har vi fået en række ambassadører 

Jens Erik Svane fra borgerforeningen udtrykte her tilfredshed med dagens info-møde.  

-Jeg synes, at der var pænt nok fremmøde her i dag. Vi kunne godt have været flere, men det er første gang, vi laver sådan et tiltag her, og nu har vi fået en række ambassadører i form af de fremmødte folk i dag. De kan så sprede budskabet om mangfoldigheden og de mange muligheder, vores foreningsliv tilbyder i deres omgangskreds. Det er da vores håb, at det her kan få nogle flere folk, både børn og voksne, i gang i de forskellige foreninger, for foreningslivet er bare et rigtig godt sted at integrere sig, konstaterede Svane.  

Alt imens de voksne var til infomøde i den blå stue, havde gode folk fra gymnastikforeningen lavet nogle fine og sjove aktiviteter for de medbragte børn i hallen – og de morede sig, for nu rent sprogligt at blive i dagens aktuelle tema, kongeligt! 
Fint tiltag af foreningerne i Thyregod, og man kan kun håbe, at det vil få flere østeuropæere ud i foreningerne.

Det ville være godt både for østeuropæerne og for foreningslivet, der sagtens kan bruge flere aktive medlemmer.