Fra kropsterapi til psykoterapi: Bodils passion for at hjælpe mennesker har ført hende på en fantastisk udviklingsrejse

Bodil Thing har i en årrække arbejdet med kropsterapi og har gennem arbejdet erfaret, at mange kropslige problematikker stikker dybere end det rent fysiske. Ubalancerne i kroppen stammer ofte fra psykiske og mentale knuder, og det er her, Bodil har udvidet sine kompetencer og går ind og tilbyder bevidstheds åbnende samtaleterapi og den vej rundt skabe selvforståelse og harmoni – og mere livsglæde.

Af Jim Hoff – jimhoff@voreslokalavis.dk

THYREGOD: Allerede ved ankomsten mærker man, at her handler det om den indre ro, harmoni og den gode livsbalance. Trukket godt 100 meter tilbage fra Hastrupvej, beliggende i den smukkeste lille naturpark med høje træer, finder vi Bodil Things klinik og private hjem. 

Bodil har i 26 år arbejdet som kropsterapeut, hvor hun via fysiurgisk massage har hjulpet folk med en række fysiske skavanker i led, muskler og bindevæv. Gennem dette arbejde er Bodil ofte kommet til den konklusion, at mange kropslige skavanker stammer fra ubalancer i sindet og psyken som påvirker nervesystemet, og den slags kan ikke kun løses ved hjælp af dybdegående massage.

Pludselig kommer vi ind til kernen

- Mange tryk i kroppen stammer fra tryk i hovedet, om man så må sige. Man kan have nogle psykiske ubalancer udløst af sit arbejde, private oplevelser eller traumer fra tidligere, der har sat sig i kroppen som knuder – og jo længere tid der går, sætter det sig tungt i systemet. Kropsbehandlinger kan symptombehandle, ja, men det er de ting inde under overfladen, vi skal have fat i – og det er et aspekt, der altid har optaget mig rigtig meget, fortæller Bodil.

Hun har ofte oplevet, når hun giver kropsbehandlinger, at klienten pludselig åbner op i det trygge og tillidsfulde rum, som Bodil skaber for sine klienter.

- Pludselig kommer vi ind til kernen, til det usagte, og til de ting der virker undertrykkende og belastende for nervesystemet. Her går der for alvor hul på alt det der fylder, og det er her, at jeg kan se, at det er nødvendigt for klienten med nogle gode ærlige samtaler for at komme godt videre med sit liv. Derfor gik jeg for 10 år siden i gang med at uddanne mig til psykoterapeut, og det har været en fantastisk god og udviklende rejse for mig både på det faglige og det personlige plan, fortæller Bodil.

Høj troværdighed

At hun kan fremstå som en troværdig terapeut og samtalepartner hænger ikke kun sammen med, at hun har både uddannelsen og erfaringen i at behandle mennesker; hun har også selv prøvet nogle knap så spændende ting i sin tilværelse, som hun har lagt bag sig netop via de værktøjer, hun selv præsenterer sine klienter for.

- Jeg forstår rigtig godt mange af de ting og de issues, som mine klienter bringer frem, når vi har vores samtaler, netop fordi jeg i mit eget liv også har kunnet puttet nogle oplevelser i rygsækken og fået det rigtigt bearbejdet. Og det er en fordel i forhold til mine klienter, både at jeg kan mærke dem, og nikke genkendende til deres udfordringer – og at jeg kan være med til at vise dem vejen til selverkendelse og dermed til et lettere liv, pointerer Bodil.

Netop begrebet ’selverkendelse’ er et nøgleord i Bodil tilgang til samtaleterapien.

Mærk og erkend din smerte

- Det er vigtigt, at vi mærker vores smerte, at vi erkender den og finder ud af, hvor den stammer fra. Vi skal igennem den proces, for den åbner virkelig mange døre – og så er der frit valg på alle hylder i forhold til at komme godt videre. Det her handler ikke om navlepilleri, men der er bare mange lidelser, som folk ikke er klar over de tumler med i underbevidstheden. Derfor skal vi ind til kernen og finde den røde tråd. Vi arbejder fremadskuende, og søger i høj grad også de positive ting, som kan være med til at bygge folk op – for vi skal ikke hænge fast i fortiden men forstå, acceptere og give slip, pointerer Bodil.

Under uddannelsen til psykoterapeut er man selv gennem en masse samtaler, man har så at sige selv siddet i stolen, og det har været god læring for Bodil.

- Jeg lytter meget ind i de ting, folk ikke siger, min opgave er at læse dem via deres kropssprog osv. Og jeg vil gerne understrege, at det ikke er mig, der har guldkornene. Dem har klienterne, jeg hjælper dem med at finde dem frem, så det bliver hjælp til selvhjælp. Og husk nu, at det er de kloge, der spørger om hjælp – det er den indgangsvinkel, man skal have i forhold til at komme godt videre med sit liv.

Free your mind, står der på væggen i Bodils klinik. Eller som vi siger på dansk: Giv slip. Foto: Jim Hoff

Ærlig og kærlig sparring

Et forløb hos Bodil starter typisk med en telefonsamtale, hvor Bodil og klienten får en fornemmelse af hinanden. Herefter inviteres klienterne til en 1:1 samtale, hvor Bodil ud fra temaerne og klientens fortællinger laver en handleplan for det videre forløb.

- Herefter finder vi ud af, hvad der så skal ske. Nu hedder det jo terapi i fagsproglige termer, men jeg ynder at kalde det sparring og samtale. Klienten får gennemsnitlig alt fra 2-14 samtaler over en periode, derefter opfølgning når der er behov, hvor vi får vendt og løsnet op for de problematikker, klienten har lagt i den mentale rygsæk hen over årene. Her er jeg både ærlig og kærlig, og stiller nogle ganske direkte spørgsmål. Det er min oplevelse, at folk flytter sig rigtig meget i løbet af en 5-7 samtaler. En samtale varer typisk halvanden time, og vi gør det ordentlig færdig hver gang. Afslutningsvis løsner vi op, så klienten går herfra med en god og fremadskuende fornemmelse, forklarer Bodil.

Temaaftner på vej

Hun er i gang med at lave tilbud på kurser i små grupper, en slags samtaleterapeutiske temaftner og weekendkurser, hvor der kan være 6-8 deltagere ad gangen.

- Det kan være, der er behov for at få talt nogle grublerier igennem. Her bliver der også stillet en række direkte spørgsmål, så vi virkelig får talt tingene igennem – og den form for gruppedynamik er noget, alle kan lære noget af. Og her vil jeg altså gerne understrege, at man ikke skal fejle noget for at gå til samtaleterapi. Det kan altså være meget givende og ikke mindst forebyggende at få en god ærlig snak med en uvildig person, der kan give en nogle værktøjer til at forstå kroppens reaktioner, så man også psykisk kan lære at blive mere manøvredygtig i sit liv. Det er klienten, der bærer ansvaret for eget liv, mens jeg er med som guide og mentor, siger Bodil.

- Det er vigtigt, at vi mærker vores smerte, at vi erkender den og finder ud af, hvor den stammer fra. Vi skal igennem den proces, for den åbner virkelig mange døre, pointerer Bodil Thing. Privatfoto

Kombipakke med kropsbehandling og samtaleterapi - det giver god mening

Hun startede uddannelse til psykoterapeut i 2013, og efter 4 år var hun færdiguddannet. Hun har sideløbende taget kurser og specialiseret mig som stressterapeut og er tilknyttet Human Support, der arbejder med sundhedsforsikringer.

- Her kan man få en pakke på skiftevis fem tlf. samtaler af 15 minutter og fem 1:1 samtaler á 45 minutter samt et sideløbende lærerigt online forløb.  Stress er, og kan komme af mange ting og netop dette område er spændende, så det er rigtig dejligt at kunne hjælpe folk gennem den problemstilling også. I det hele taget er jeg glad for, at jeg fik taget uddannelsen til psykoterapeut. Nu kan jeg tilbyde folk en kombipakke, hvor det handler om både kropsbehandling og samtaleterapi – og det giver bare så god mening – både for klienterne og mig, siger Bodil.

Hun har som sagt klinik på Hastrupvej lidt uden for Thyregod, og det er heri disse smukke og idylliske rammer, at behandlingerne foregår.

Du kan læse meget mere om Bodil og hendes behandlinger her