Hanne Thomsen stopper: Museum Give skal have ny leder

Hanne Thomsen, Museum Give, fratræder som museumsleder med udgangen af 2023 for at tiltræde stillingen som direktør for De kulturhistoriske Museer i Holstebro den 1. januar 2024. 

Af Jim Hoff - jimhoff@voreslokalavis.dk

Museet i Give skal have ny leder. Det er en kendsgerning, efter at museets bestyrelse har meldt ud, at nuværende museumsleder, Hanne Thomsen, fratræder sin stilling 31. december i år. Det belv dermed til tre et halvt år i spidsen for det lokale museeum i Give, der i Hanne Thomsens ledelsesperiode har været gennem både mange omvæltninger og en hård periode med corona.

- På bestyrelsens vegne vil jeg sige Hanne Thomsen tak for den store indsats, hun har ydet. Museum Give står overfor en spændende udvikling i de kommende år. Det ansvar skal løftes af en dygtig ny leder, som vi går i gang med at finde, siger bestyrelsesformand Kjeld Kristensen.  

Hanne Thomsen tiltrådte som museumsleder i sommeren 2020, og hun har med stor faglighed og engagement været drivkraften i at få formuleret rammerne for et fremtidssikret Museum Give, lyder det videre fra Kjeld Kristensen.

Kunne ikke sige nej til Holstebro

Hanne Thomsen der bor i Hobro, var medlem af bestyrelsen  på museet i Give i årene 2018-2020, og hun har både i bestyrelsen og siden som leder sammen med bestyrelsen og i samspil med Slots-og Kulturstyrelsen stået for arbejdet med at udvikle fagligheden og aktiviteterne på museet. 

- Jeg har været meget glad for arbejdet med omstillingen af museet fra Give-Egnens Museum til det, der i dag er Museum Give, men da muligheden kom for at blive museumsdirektør ved De Kulturhistoriske Museer i Holstebro opstod, kunne jeg ikke sige nej, siger Hanne Thomsen. 

Hanne Thomsen har stået i spidsen for en gennemgang af udstillinger, registrering af museets samlinger og udfærdigelse af nyt prospekt for museet, så museet i dag er klar til at arbejde på nye udstillinger. Udstillinger som vil give museet en stærk profil som museum - både i et nationalt, regionalt og lokalt perspektiv. Et museum, som beskriver livet og udviklingen på Vejle Vesteregn, og hvor ’Hedens kulturhistorie’ er omdrejningspunktet. 

Hanne Thomsen tiltræder en stilling som direktør for De kulturhistoriske Museer i Holstebro den 1. januar 2024. Her sammen med bestyrelsesformand Kjeld Kristensen.Foto: Jim Hoff

Rune Clark bliver konstitueret leder

- Lige nu arbejder Museum Give med planlægning af de nye udstillinger. Det kræver et omfattende arbejde med at afdække og være i dialog med fonde, som kan tænkes at ville bidrage økonomisk til etablering af disse, forklarer Kjeld Kristensen. 

Bestyrelsen igangsætter arbejdet med at ansætte en ny leder til museet. Et job, som har sin helt store attraktion i kraft af, at lederen skal stå i spidsen for udviklingsopgaven at skabe et nyt og spændende Museum Give.  

Bestyrelsesformanden oplyser, at indtil en ny leder kan tiltræde, har bestyrelsen besluttet at konstituere Rune Thøgersen Clark fra den 1. januar 2024 som leder af Museum Give. Han har været inspektør på museet siden 2020. 

Museumsinspektør Rune Clark bliver pr. 1. januar 2024 indsat som konstitueret leder på museet i Give. Her i rollen som skolelærer. Foto: Jim Hoff