Så er det sikkert og vist: Hedegård Friskole får en 9. klasse 

Man kan roligt kalde det et langtidsprojekt, der nu er ved at falde på plads, når Hedegård Friskole nu kan melde ud, at skolen i skoleåret 2026-27 kan tilbyde sine elever at komme i 9. klasse på skolen. Hensigten har nemlig været der i mange år, og nu er det praktisk muligt at effektuere drømmen. 

Af Jim Hoff – jimhoff@voreslokalavis.dk  

SKOLELIV: Den 18. april blev der afholdt generalforsamling på Hedegård Friskole, og der kom der to rigtig gode nyheder ud af. For det første blev den konstituerede skoleleder Jette Bech Mathiesen fastansat med fuld opbakning og støtte fra hele personalegruppen, bestyrelsen og alle de mange forældre, som var mødt op til generalforsamlingen. 

For det andet blev det besluttet, at skolen fra og med skoleåret skal tilbyde 9. klasse til sine elever, og dermed er en årelang drøm gået i opfyldelse for friskolen i Hedegård 2,5 kilometer vest for Give. 

Stor opbakning til 9. klasse 

-På generalforsamlingen var der god opbakning til, at vi skal tilbyde 9. klasse, hvor vi også blev enige om, at det bliver en 9. klasse, hvor vi tilbyder eleverne at komme op til afgangsprøve. Man kan også nøjes med at tilbyde en evaluering af eleverne, men der var bred stemning for, at vi går til afgangsprøve med eleverne, og dermed kan vi tilbyde dem et helt færdigt skoleforløb lige fra 0. til og med 9. klasse, siger Lasse Hamer Hedeby, der er formand for skolebestyrelsen. 

Den velkendte evaluering og skoleudtalelse på skolen følger dog også med i bagagen sammen med eksamenskaraktererne, da det ikke kun er tal, der siger noget om mennesker – unge som ældre. 

Stærke signaler både indadtil og udadtil 

Indadtil sender det nu et signal til de nuværende elever fra 6. klasse og nedefter, at de nu kan gøre deres skoleliv helt færdig i Hedegård med dertil hørende afhørende eksaminer, og udadtil er det et godt konkurrenceparameter, at man nu kan tilbyde nuværende og kommende elever at kunne køre et fuldbyrdet skoleforløb på skolen. 

-Det er en fordel, at eleverne, og deres forældre, nu ikke skal overveje, hvad der skal ske efter 8. klasse. Er det efterskole, en anden skole eller hvad? Nu kan vi tilbyde hele pakken, og det ved vi fra snakke med børn og forældre, der overvejer at benytte os, vil være en fordel, konstaterer Lasse Hamer Hedeby.  

Bestyrelsen på Hedegård Friskole kan med glæde annoncere, at skolen får en 9. klasse i skoleåret 2026-27.Foto: Jim Hoff

Opkvalificering af lærergruppen i vente 

Beslutningen om at etablerer en 9. klasse er altså truffet, og dermed er døren åbnet ind til næste del i processen, hvor det handler om rammer, pædagogisk indhold, budget og elevrekruttering.  

Medarbejderne på skolen skal også opkvalificeres til at få eleverne til eksamen i de respektive eksamensfag, og det er en udfordring og en faglighed, de ser frem til at gå ind i. 

-Lærerpersonalet er klar til opgaven ved det grønne bord, så nu handler det om efteruddannelse og kurser samt at komme ud at være censorer andre steder og den vej rundt samle erfaring, siger skoleleder Jette Bech Mathisen. 

Hun kan sammen med sine kolleger konstatere, at de elever, der pt. går i 6. klasse, og som dermed kan blive det første 9. klasseskuld i skolens historik, udviser stor interesse for at fortsætte i 9. klasse i 2026-27, ligesom børnenes forældre også er begejstrede for muligheden. 

Fokus på at skabe et godt ungdomsmiljø 

Et relevant spørgsmål er så, om man opretter en 9. klasse uanset elevtallets størrelse, og her understreger skolebestyrelsen, at de ikke opererer med et minimumstal i første ombæring.  

-Det handler om at komme i gang uanset om der er 1 eller 15 elever. Der vil blive tale om et samarbejde med 8. klasse, hvor der vil blive samlæsning i nogle fælles fag. Det handler om at så nogle frø nu, simpelthen. Vi har stor succes med vores samordnede indskoling, og det vil vi overføre hertil de ældste elever og lave en samordnet udskoling med de både faglige og sociale muligheder, der ligger her.  

-Det handler om at skabe et godt ungdomsmiljø med gode sociale muligheder, og hvor vi kan skabe stærke kulturbærere både fagligt og socialt.  

Så kom der lige lokaler dumpende ned fra himlen 

Skolebestyrelsesformaden påpeger, at der er brugt rigtig meget tid på at bringe kvalitet ind i det nye skoleprojekt på den lokale friskole. 

-Det her har som sagt været længe undervejs, og der har været holdt mange drøftelser og møder. Vi har haft en udfordring med at skaffe lokaler, det er dyrt at bygge nyt, men så dumpede de fire pavilloner fra Kom og Træn i Give ned fra luften, og dermed har vi pladsen til at skabe det ungdomsrum, som 8. og 9. klasse skal nyde godt af. Man kan sige, at vejen blev banet allerede i 2023 efter godt benarbejde, og det skal vi så i gang med at omsætte til realiteter nu. Så nu gør vi det altså, lyder det kampberedt med et stort smil fra Lasse Hamer Hedeby.De fire pavilloner udgør tilsammen 200 kvadratmeter, og de ankommer i forbindelse med sommerferien til Hedegård Friskole.  

Her er vi med til den officielle overdragelse af nøglerne til pavillonerne. Fra venstre er det skoleleder Jette Bech Mathiesen, skolebestyrelsesformand Lasse Hamer Hedeby, formand for Kom og Træns styregruppe, Jacob Egebjerg Vestergaard og Kom og Træns økonomiansvarlige, Michael Hansen. Foto:Kom og Træn 

2 klasselokaler og et fælleslokale 

Når de er på plads, vil de blive renoveret og sat i stand og omdannet til 2 klasselokaler samt et fælleslokale med eget tekøkken og en stor samlingstrappe udenfor, hvor eleverne kan hygge sig.  

-Alle de her praktiske opgaver vil blive løst med forældreopbakning, for sådan er det her på Fællesskabets Skole. Vi hjælper hinanden. Det er også vigtigt for os at understrege, at eleverne kommer med på råd i forhold til design og udformning af skolens nye ungdomsmiljø. Det er meget vigtigt for os, at de unge føler, at de er en del af det her projekt, så de føler ejerskab omkring det, pointerer Lasse Hamer Hedeby. 

Skolen går altså en historisk periode i møde, for siden skolen åbnede i 1961, er det første gang, at man tilbyder en 9. klasse – og det er et stort og banebrydende skridt for skolen. 

Læs her en artikel om de nye pavilloner, der lander på Hedegård Friskole i sommerferien