Tilflytning til 7323 Give i 2023: 119 tilflyttere fra udlandet

Området 7323 Give er generelt i vækst. Både i Give by og omegnsbyerne er man i disse måneder enten i gang med eller i proces med at etablere en række nybyggerier, samt der er udsigt til nye byggegrunde og andre beboelsesprojekter på egnen. Det betyder tilflytning til området, både fra andre danske byer og fra udlandet. Her kigger vi på, hvilke lande de udenlandske tilflyttere kommer fra. 

Af Jim Hoff – jimhoff@voreslokalavis.dk  

BOSÆTNING: Vores LokalAvis har fået en række oplysninger om væksten i 7323 Give i 2023 fra Politisk Analyse og Kommunikation i Vejle Kommune.  

Disse tal er trukket den 31.1. 2024, så er de meget aktuelle og opdaterede. Og det skal understreges, at der er tale om folk, der både har købt bolig eller som har lejet sig ind, og at postnumrene 7173 Vonge og 7321 Gadbjerg ikke er med i listen.  

119 nye ikke danske statsborgere 

Som vi tidligere har beskrevet her i avisen i en artikel om befolkningstilvækst eller mangel på samme i kommunens byer og landsbyer, fremgik det, at 2 af byerne her på vores egn har oplevet vækst med Give som topscorer. 

I Give by var der således en reel vækst på 103 borgere, mens Givskud på positivlisten kunne fremvise en fremgang på 6 borgere. Disse tal fremkommer, når fraflytningstallene og fødselsbalancen er indregnet.

Det dækker ifølge informationerne fra kommunen over i alt 755 tilflytninger, heraf 274 borgere, der er flyttet fra et sted i Give til et andet.  

Af de resterende 481 borgere, der er flyttet til 7323 Give i 2023, er de 362 danske statsborgere, og de øvrige 119 er borgere med anden statsborgerskab end det danske.  

Østeuropa scorer højt på tilflytterlisten 

Der er en kvartet af nationaliteter, der skiller sig ud i denne pulje, idet 28 af tilflytterne kom fra Polen, 27 fra Rumænien, 17 fra Ukraine og 14 fra Portugal.  

Så er der en stor pulje af nationer, bestående af 33 borgere (med 1-5 i hver nation), der har statsborgerskab i disse lande, oplistet alfabetisk:  

Afghanistan – Australien- Filippinerne- Indien – Iran – Italien – Kroatien – Litauen – Marokko – Moldova – Nederlandene – Norge – Slovakiet – Spanien – Storbritannien – Syrien – Tyskland.