Vejle Kommune inviterer til borgermøde om solcelleparken i Ringive Sogn

Så er Vejle Kommune klar til at indkalde til borgermøde om det her i avisen omtalte solcelleprojekt ved Ringive. Datoen bliver den 12. september og det sker i Lindeballe Forsamlingshus.
 

Af Jim Hoff – jimhoff@voreslokalavis.dk  
 
LINDEBALLE: Som mange nok har læst eller hørt, så er der projekteret en større solcellepark ved Ringive. Det handler om en voluminøs solcellepark på cirka 136 hektar, og som vil kunne producere strøm til cirka 25.000 husstande - om året! 

Det er et flertal i teknisk udvalg, der anbefaler solcelleparken i Ringive, og i forhold til høringsfasen og borgermødet har formanden for teknisk udvalg, Gerda Jørgensen, udtalt til Vores LokalAvis:  

-  Vi kan ikke sige noget om, hvornår der er anlægsstart, eller hvor lang tid processen vil tage. Det ligger helt i hænderne på European Energy og deres entreprenører. Overordnet er det meget vigtigt for os i teknisk udvalg, at den gode og åbne dialog med borgerne i området fortsætter, og at vi får vendt alle bekymringer inden projektstart. Vi har set eksempler på anlæg af andre solcelleparker, hvor der efter projektslut er dukket indvendinger og problematikker op, som burde have været håndteret inden, man gik i gang, pointerer Gerda Jørgensen. 

Relevante punkter på dagsordenen 

Det bliver så den 12. september 2023, at dialogboksen for alvor åbnes op, når der afholdes borgermøde i Lindeballe forsamlingshus.  

- Mødet foregår kl.  19-21 og afholdes som led i offentliggørelsen af planforslag og miljøvurdering af et solcelleprojekt ved Ringive. Det bliver udvalgsformand Gerda Hastrup Jørgensen, der byder velkommen. På mødet vil Vejle Kommune og European Energy først gennemgå projektforslaget, og dernæst vil Energistyrelsen orientere om reglerne for værditabserstatning, salgsoption og VE-bonus, oplyser kommuneplanlægger Marianne Bjerre fra Vejle Kommune.  

Genererer midler til grøn pulje lokalt 

Udover at kunne levere energivenlig strøm vil anlægget, netop fordi der er tale om et grønt tiltag, udløse et beløb på 4-5,2 mio. kr. til grøn pulje, og disse midler vil kunne bruges til projekter i lokalområdet. Akkurat som vi kender det med vindmøller i og omkring Vorslunde, hvor blandt andet det blev til en legeplads og en multibane ved Elkjærskolen. 

Det samlede anlægget er på ca. 136 hektar, og de arealer, der ikke skal bruges til solceller, kan ifølge projektplanen anvendes til natur og jordbrug. De kan også bruges rekreativt og/eller indgå som nye naturområder.

Foto: Tirsdag den 12. september inviteres der til borgermøde i Lindeballe Forsamlingshus om solcelleparken.