Åbent møde: GISK efterspørger midler til at skabe tilgængelighed for alle til det nye idrætscenter

Et af punkterne på Venstres åbne møde på museet tirsdag aften handlede om udenomsarealer og tilgængeligheden til det nye idrætscenter - og også en del om forventningsafstemninger i forhold til kommunen op til sådan en stor byggeproces. 

Af Jim Hoff – jimhoff@voreslokalavis.dk  

IDRÆTSCENTER: GISK og det nye idrætscenter, der er under opførelse i disse måneder, var et af nedslagspunkterne på Venstres åbne møde tirsdag aften på museet i Give. Her var det bestyrelsesformand Christian Christiansen, der fik ordet, og han fortalte om de udfordringer (økonomiske), man står overfor i processen med at færdiggøre det nye center. 

- Vi er udfordrede på pengepungen i forhold til at gøre projektet helt færdigt.  De midler vi har fået af kommunen, dækker kun udgifterne til selve huset. Vi er virkelig udfordrede i forhold til udenomsarealerne og parkeringsforholdene. Her mangler vi 5,7 millioner kroner i pungen for at kunne gøre projektet færdigt, oplyste GISK-formanden.  

Hvad med tilgængeligheden? 

Her var begrebet ‘tilgængelighed’ et nøgleord, og et begreb, der blev servet over på den kommunale banehalvdel.  

- Kan det passe, at folk skal vade gennem buskads osv. For at komme ind til det nye center. Nej vel? Vi mener, at der bør være tilgængelighed for alle til vores idrætsfaciliteter institutioner osv. Og her tænker vi ikke kun en lokal løsning, men at kommunen da må have ‘tilgængelighed for alle’ som et princip – en kommunal vision, om man så må sige, tilføjede centerleder Martin Schmidt til Christiansens oplæg. 

Centerleder Martin Schmidt og GISK bestyrelsesformand Christian Christiansen talte om 'tilgængelighed for alle' i forhold til det nye idrætscenter. Meget apropos maleriet i baggrunde. Foto: Jim Hoff

Bedre proces, ja tak 

GISK-formanden kunne også berette, at man har følt sig udfordret på processen i forbindelse med projekteringen og forløbet med etableringen af det nye idrætscenter.  

- Vi har nok savnet, at der er blevet forventningsafstemt noget bedre GISK og kommunen imellem gennem processen. Der har jo udover selve etableringen af det nye center også været issues omkring de føromtalte udenomsarealer, halgulvet i Søndermarkshallen og ventilationen - alt sammen problemer/udfordringer, vi står med nu – og som vi gerne havde set, der var blevet taget hånd om i processen med at udarbejde økonomien til projektet, sagde Christian Christiansen.  

5 millioner blev lige til 15 

Martin Schmidt kunne, apropos økonomi, fortælle, at man ret tidlig ti processen havde erkendt, at borgerne i byen selv skulle skaffe 5-6 millioner kroner for at få projektet nogenlunde derhen, man ønskede det.  

- Kommunen har ydet et stort fint beløb, men vi har selv måttet finde flere og flere penge for at projektet hænger sammen og bliver ordentligt. Det betyder, at vi i stedet for de oprindelige 5-6 millioner kroner, skal ud at skaffe 15-16 millioner.  

Her kunne borgmester Jens Ejner Christensen forklare, at ‘tilgængelighed for alle’ er et vigtigt princip for Vejle Kommune. Men også at et byggeri af et idrætscenter skal tages fra kassen til anlægsudgifter.  

- Og her finder vi næppe lige 5.7 millioner kroner til buskadsrydning (sagt med et smil på læben). I forhold til vores budget til anlægsudgifter handler det som med så mange andre ting i vores økonomi om prioriteringer. Der skal bygges idrætshaller, børnehaver og laves cykelstier osv. Og nu er det her jo ikke et møde, hvor vi politikere kan stå og dele penge ud. Igen kan jeg kun sige, at budgetterne og de økonomiske rammer spiller ind her – og det skal overholdes, lød modsvaret fra borgmesteren.  

Borgmester Jens Ejner Christensen mente med glimt i øjet  ikke, at han lige kunne stå på et åbent møde og dele 5.7 millioner kroner ud til buskrydning. FOto: Jim Hoff

Lokal sammenhængskraft og kommunal kærlighed 

For fuldstændighedens skyld skal det lige med i beretningen om det nye idrætscenter, at der i disse uger og måneder pågår en indsamling, hvor det handler om at skaffe midler til indhold/inventar af det nye idrætscenter.  

Senest har der været foranstaltet en stor indsamling af pantflasker, hvor GISK og frivillige fra det lokale foreningsliv var rundt ved borgerne og samle pant ind. Og det man fornemmer ved det ovennævnte debatpunkt er, at denne lokale sammenhængskraft også gerne må belønnes med lidt ekstra kommunal kærlighed. 

Næste punkt på dagsordenen handlede om situationen omkring campingpladsen i Give og udfordringerne vedrørende flytningen af fodboldklubben til Sdr. Ringvej. Dette komplekse punkt vil også få sin helt egen artikel her i spalterne.

HER KAN DU SE EN ARTIKEL OM DEN ANSØGNING STYREGRUPPEN I GISK HAR INDSENDT TIL KOMMUNEN.