Byrådspolitikere lægger sig fladt ned: Processen omkring SFO'en i Give har ikke været i orden

På det åbne møde som Venstre afholdt tirsdag aften på museet i Give var et af punkterne flytningen af SFO’en i Torvegade over på Ikærskolen hen over 2024. Beslutningen er taget fremgik det tydeligt fra politisk hold, men fremover vil man fra samme side se til, at der bliver en større rettidig borgerinvolvering, inden så stor en beslutning tages 

Af Jim Hoff – jimhoff@voreslokalavis.dk 

POLITIK: Efter borgmesterens indlæg om mekanismerne i og omkring kommunernes økonomi og budgetter, var det den i juni stiftede borgergruppe “Bevar SFO’en i Give som den er”, der fik mikrofonen.  

Her var der Line Møller Schultz, der på gruppens vegne udtalte sig.  

- Vi synes jo, at SFO’en som den er nu og har været det i mange år ligger i nogle fede omgivelser. Vi er bekymrede over, at vores børn nu skal rummes på meget færre kvadratmeter. Det handler også om deres trivsel, når vi synes, det er problematisk, at de fremover ikke får rigtigt fri fra skole, men skal rummes det samme sted i de samme lokaler, som de går i skole i. De har altså godt af det skifte, der ligger i at gå fra skolen over på SFO’en, lød det indledningsvist fra Line Møller Schultz.  

Tre forældre fra gruppen  "Bevar SFO'en i Give som den er" med Line Møller Schultz i spidsen fortalte om deres frustrationer om ikke at være blevet hørt i sagen om SFO-flytningen - inden den var besluttet. Hun er flankeret af Morten Førslev Hviid Andreasen og Anders Drewsen. Foto: Jim Hoff

Er overhovedet ikke blevet hørt 

Hun pointerede også, at man som forældregruppe føler sig forbigået i processen, hvor SFO’en skal omdannes til en daginstitution med vuggestue og børnehave.  

- Her har man ikke talt med lokale daginstitutionsledere og slet ikke med os forældre, om hvad vi kunne byde ind med i forhold til det her. Her svaner vi i den grad, at vi er blevet taget med på råd i processen, når så stor en beslutning skal træffes. Det kunne jo være, at vi havde en masse gode input, men vi er overhovedet ikke blevet hørt i denne her sag – og det handler altså om vores børn, pointerede Line. 

Savner større borgerinvolvering fra kommunens side 

Hernæst fik centerleder i GISK, Martin Schmidt, ordet, og han bakkede op om Line Møller Schultz eftersøgning på medborgerinddragelse i processen.  

- Vi har i GISK lige lavet en aftale med Ikærskolen om, at vi afgiver 450 kvadratmeter til SFO-delen. Det håber vi, kan være med til at give bedre forhold, end de muligheder, der kom med den første plantegning. Nu vil vi sammen med skolen arbejde på at finde den bedst mulige løsning for det her projekt, og når det er sagt, vil jeg kraftigt bakke op om Lines frustration over ikke at være blevet hørt meget før i processen. Vi skal med i processen lokalt, der skal simpelthen være en meget større borgerinvolvering i de her ting – det må kommunen se at få sat på skinner i forhold til de her processer, konstaterede Martin Schmidt.  

Centerleder fra GISK, Martin Schmidt udtrykte også skuffelse over manglende borgerinvolvering fra kommunen side.Foto: Jim Hoff

Tidspres? 

Her var det lokalvalgte Søren Broch fra Langelund, der far politisk hold fik lov til at svare på kritikken. Og han lagde sig fladt ned. 

- Vi beklager den dårlige proces. Vi har haft et stort tidspres, der har været noget økonomi, der skulle tages hensyn til, der har været en opretholdelse af de kommunale pasningsgarantier, vi skulle overholde – og derfor skulle det bare gå hurtigt. Hvis vi ikke overholder pasningsgarantien fra kommunens side, bliver vi straffet, så det gik pludselig maget hurtigt med at beslutte det her, forklarede Søren Broch.  

Hertil replicerede Kurt Therkildsen fra salen, at det da umuligt kunne komme bag på byrådspolitikerne og kommunen, at der er stigende børnetal i kommune og i Give.  

- Kommunen vader jo nærmest i tilflyttere, har vi lige hørt fra borgmesteren. Give er en by i vækst med en masse nyt boligbyggeri, så der er vist nogen, der ikke har været vågne nok i kommunen, lød pointen fra Kurt Therkildsen. 

Lokalvalgte Søren Broch (V) indrømmede blankt, at det var en fejl med den manglende rettidige involvering af borgerne i SFO-sagen. Foto: Jim Hoff

Coronaen gav børneboom 

Her rejste Jens Ejner Christensen sig og indrømmede blankt de mangler, der blev påpeget i de føromtalte kritikpunkter.  

- Ja, vi har ikke været dygtige nok og har måske ikke priproteret klogt nok. Vi har de sidste 5 år brugt 130 millioner på nye idrætshaller her i kommunen. Måske vi skulle have brugt penge på 2-3 nye daginstitutioner i stedet for. For ja, vi kender tallene, og det pudsige er jo, at der i coronaperioden er kommet 300-400 børn mere til end hvad der normalt kommer til i kommunen. Så det er vel i bund og grund 3 nye institutioner, vi her taler om, at der er brug for. Det er tal, der har overrumplet os, det erkender vi, konstaterede Jens Ejner Christensen.  

- Projektet virker uigennemtænkt 

Fra salen lød et spørgsmål fra Torben Chris Nielsen, der spurgte ind til, om man i kommunen havde tænkt eksempelvis 5 år frem i tiden i forhold til SFO- og børnehaveprojektet.  

- Lige her og nu dækker I et akut behov før pladser i daginstitutioner ved at sende SFO-børn over i skolen. Men hvad så om fem år. Bliver der så ikke mangel på SFO-pladser, når der kommer flere børn til netop fra børnehaven. Og det er jo også sådan, at så mange børn samlet et sted har brug for små lokaler at trække sig tilbage til – og ikke bare flytbare skillevægge at gå om bag ved. Jeg synes det her projekt virker uigennemtænkt. Vi har i dag en velfungerende SFO, behold den dog og byg en ny børnehave i stedet for, lød forslaget fra Torben Chris Nielsen.  

Til det svarede Søren Broch, at det vil koste 45 millioner kroner at bygge en ny børnehave, og så rammer man ind i det loft og de rammer, som regeringen har udstukket for kommunerne (læs artiklen om borgmesterens budgetindslag, red.)  

Gruppeformand: Ja, vi skulle have involveret borgerne mere 

Venstres gruppeformand, Lars Schmidt gik også ind i debatten her og han konstaterede, akkurat som Søren Broch og Jens Ejner Christensen, at det havde været et mangelfuldt projekt – rent demokratisk.  

- Vi skulle have haft noget mere involvering af borgerne i den her proces. Den måde, vi har tacklet det her på, skal vi absolut have givet et serviceeftersyn. Det skal gøres bedre fremover, lød den kontante melding fra gruppeformanden. 

Han konstaterede også, at en god SFO ikke kun handler om rammerne men også om gode og kompetente voksne.  

Foreninger i klemme? 

Afslutningsvist i forhold til SFO-debatten og de ekstra 450 kvadratmeter, som GISK forærer SFO’en, pointerede Petra Raundahl, at hun ser med en vis bekymring på, at man flytter cafeteriet og de omkringliggende mødelokaler til det nye idrætscenter. 

- Her vil en del foreninger komme i klemme, mange har gennem tiden booket lokaler her og har været glade for det. Nu står vi også til at risikere at miste campingpladsen som mødested for foreningerne, så hvad skal vi så lige gøre fremover, lød bekymringen fra Petra Raundahl.  

Det nåede man ikke at give et konkret svar på, for næste punkt på dagsordenen stod for døren, nemlig GISK og det nye idrætscenter og de manglende penge til at gøre projektet helt færdigt. Og det handler den næste artikel herfra netop om.