Give Camping og Cafeteria – ingen løsning i skrivende stund

Give Camping står tom og forladt, efter at det tidligere værtspar, Lene og Jesper Gosvig opsagde aftalen med kommunen med effekt af udgangen af 2023. Mange borgere i og omkring Give er derfor nysgerrige på, hvad status er mht. interessenter i at drive campingpladsen videre. Det giver vi svar på her.  

Af Jim Hoff – jimhoff@vorelokalavis.dk  

GIVE: Vejle Kommune udbød i efteråret 2023 en forpagtningsaftale for Give Camping, da det stod klart, at det daværende værtspar Lene og Jesper Gosvig ikke ønskede at fortsætte som forpagtere. De overtog i stedet Holme Å Camping i Hovborg og blev dermed ejere af en campinglads og kunne dermed følge deres ambitioner og drømme mht. udvikling og indhold af campingpladsen.  

I kommunens forpagtningsaftale for Give Camping hedder det, at bortforpagtninger udbydes for 10 sæsoner med virkning fra den 1. januar 2024 og til den 31. december 2033.  

Tæt knyttet til det lokale foreningsliv 

I udbudsmaterialet beskrives Give Camping og Cafeteria som en mindre campingplads, der indeholder legeplads, minigolf, petanque, beachvolley mm. I tilknytning til campingpladsen ligger i friluftsbadet, som ejes og drives af Vejle Kommune, som gæsterne på campingpladsen med fordel kan benytte. Give by er kun 5 minutters gang fra campingpladsen. 

Ydermere oplyses det også, at området omkring campingpladsen bliver brugt af fodboldklubben Give Fremad, samt andre af byens aktive foreninger.  

-Det forventes af en ny forpagter, at man kan se fordele ved denne opbygning af området, og at man kan finde sammen med bl.a. fodboldklubben omkring brugen af campingpladsens faciliteter, herunder cafeteria, omklædning m.v., hedder det ydermere i udbudsmaterialet. 

Tom campingplads vækker bekymring i byen 

De sidste 3 måneder har campingpladsen stået tom, og det har da vakt en del bekymring i byen, at der især efter nytår ikke er tegn på liv derude – eller sagt mere konkret: At det ser ud til, at der ikke er indgået en forpagtningsaftale.  

Campingpladsen har gennem flere år været et stort aktiv for Give by, hvor ikke mindst butikslivet har nydt godt af de mange campister, ligesom såvel cafeteriet og friluftsbadet også har været et stort aktiv for såvel campingpladsen som byen.  

Nu skriver vi medio februar, og vi nærmer os campingsæsonens starttil påske sidst i marts. Altså om 5-6 uger – og pladsen står tom og øde hen. 

Kommunal chef: Lige nu er der ingen løsning 

Vores LokalAvis har været i kontakt med Thomas Frank, der er chef for Stab og Borgerservice - Kultur og Sundhed i Vejle Kommune, og det er ikke just glade nyheder, han kan melde ud.  

- Der arbejdes fortsat på at finde en løsning på forpagtningen af campingpladsen. Der arbejdes meget hårdt på sagen både administrativt og politisk, men lige nu er der ingen løsning, og jeg kan ikke gå ind i de forskellige veje, der forfølges. Men sagen ligger på ingen måde stille, oplyser Thomas Frank.  

Nedslående nyheder, og sådan ser man det også i Give Udviklingsråd, hvor avisens udsendte har hørt til, om der i kulisserne eventuelt arbejdes med en lokal plan B, i fald det ikke lykkes at bortforpagte campingpladsen.,

- Det er virkelig dårligt nyt, at der ikke er fundet en løsning på bortforpagtningen af Give Camping og Cafeteria, og vi har desværre ikke hørt om andre lokale initiativer. Vi forsøger at presse bedst muligt på for at finde en brugbar løsning, så campingpladsen ikke ender med at stå tom hen over sæsonen. Det ville jo være virkelig trist og en kæmpebet for byens handelsliv, konstaterer udviklingsrådets formand, Jette Nielsen.  

Store uforløste problematikker  

En velkendt udfordring omkring campingpladsen handler også om byudviklingen i den anden ende af byen. Her pågår der lige nu en “kamp” for at få erhvervet jorden på den gamle teglværksgrund på Sdr. Ringvej, så der her kan etableres nye fodboldbaner som et led i udviklingen af samlingen af foreningslivet i Give ved det nye idrætscenter.  

Som det ser ud lige nu, er den proces gået i hårdknude, idet ejeren af jorden ikke er er villig til at sælge. En anden udfordring for campingpladsen finder vi i den kendsgerning, at der skal føres en vej gennem den del af campingpladsen, der ligger bag ved tennisbanerne. En vej, der skal føre op til et nyt boligområde mellem Skovparken og Give Stadion. 

Hvis fodboldprojektet på Sdr. Ringvej var i hus, så kunne en eventuel forpagter på sigt komme til at råde over mere jord til campingpladsen, som dermed kunne genvinde og endda forøge sin kapacitet. 

Der er altså flere nødder, der skal knækkes her – og det der på papiret kunne se enkelt ud, er ikke så ligetil endda. Og det på trods af, at Lene og Jesper Gosvig efterlader en særdeles veldrevet og populær campingplads, som har trukket mage folk til Give – og hvor cafeteriadelen er vækstet eksplosivt de seneste 4 år. 

Læs her en artikel om lokal politikers syn på "camping-gate".