Her er tidsplanen for høringsfase og borgermøde angående solcelleparken i Ringive

Der kan være en stor solcellepark på vej til Ringiveområdet. Står det til teknisk udvalg, skal der etableres et solcelleanlæg, der kan producere 128.700 MHw om året, svarende til 25.000 hustandes årlige elforbrug. Her kan du læse om tidsplanerne i processen med høringsfase og borgermøde.

Af Jim Hoff – jimhoff@voreslokalavis.dk

RINGIVE: Teknisk udvalg i Vejle Kommune har anbefalet et konkret forslag til lokalplan nr. 1394 og tillæg nr. 28 til Vejle Kommuneplan 2021-2033 samt miljøvurdering for et solcelleanlæg i Ringive vest for Give.

Oversat til forbrugerdansk betyder det, at udvalget anbefaler, at der stilles et solcelleanlæg op, som ifølge beregningerne vil kunne producere i omegnen af 128.700MWh om året, hvilket omregnet til almindelig dansk husholdningsøkonomi betyder, at solcelleparken i Ringive skulle kunne dække 25.000 husstandes årlige forbrug af el.

Læs hele baggrundsartiklen om solcelleparken i Ringive HER 

Teknisk udvalg har altså anbefalet at gennemføre projektet, idet et flertal i udvalget anbefaler over for byrådet, at projektet om gennemførelsen af den nye solcellepark vedtages.

Det betyder, at der skal holdes et borgermøde i høringsperioden, der varer 8 uger. Her kan borgerne komme med indstillinger og kommentarer til projektet og den nye lokalplan.

Gerda Jørgensen, (BV), formanden for teknisk udvalg har sendt tidsplanen for processerne omkring den potenielle solcellepark i Ringive. Foto: Jim Hoff

Gerda Jørgensen (V), formanden for teknisk udvalg, har været så venlig at sende tidsplanen for høringsfasen, diverse udvalgsmødet og borgermødet for solcelleanlægget i Ringive. Den kan du se herunder:

 Tidsplan:

Indstilling til TU: 06-06-2023 - overstået.
Behandling i TU: 20-06-2023 - overstået

Behandling i ØU: 07-08-2023
Behandling i BY: 16-08-2023
 
Offentliggørelse
 
Høringsperiode fra 25-08-2023 til 20-10-2023
 
2. Behandling
Indstilling til TU: 07-11-2023
Behandling i TU: 21-11-2023

Behandling i ØU: 05-12-2026
Behandling i BY: 13-12-2023

Offentlig bekendtgørelse af planen: 18-12-2023
 
Andre datoer
 
Borgermøde: 12-09-2023
 
TU = Teknisk Udvalg
ØU = Økonomiudvalget
BY = Byrådet
 

Som det fremgår af tidsplanen, bliver første skridt efter sommerferien en behandling af sagen i økonomisk udvalg den 7. august og derefter skal sagen op på et møde i byrådet den 16. august.

Efter en række andre møder samt den 8 uger lange høringsfase indkaldes der til borgermøde den 12. september.

 

Kort over placeringen af de fire delelementer ved solcelleparken i Ringive. Grafik: Vejle Kommune.