Udviklingsrådet i vækst: Udvider fra 5 til 7 rådsmedlemmer

Give Udviklingsråd har sat en ambition, der hedder 6.000 indbyggere i Give i 2032, og for at have både hænderne og kompetencerne til at løse at nå frem til dette mål, plus man har påtaget sig en række andre opgaver, vækster selve rådet nu fra 5 til 7 rådsmedlemmer. Og så lige et skulderklap herfra til GUR i forhold til deres vigtige rolle i at Give Camping nu igen er i drift. 

Af Jim Hoff – jimhoff@voreslokalavis.dk  

BYUDVIKLING: Onsdag aften blev der afholdt årsmøde i Give Udviklingsråd (GUR) med Husets showroom i kælderen som platform. Smilene var ekstra brede denne aften, for udviklingsrådet havde netop spillet en hovedrolle i “camping-gate”, hvor rådets næstformand Lars Utoft har været både katalysator og bindeled i forhold til det samarbejde, som Vejle Kommune nu har indledt med Brian Christiansen fra Tørring, der er den nye driftsleder på Give Camping. Den historie kan du læse HER

Aftenens første mand på podiet var Steffen Gregersen, der er direktør hos Fundraising Media. Han leverede et interessant foredrag omkring fundraising, hvor han med rund hånd dryssede guldkorn ud over den godt 32 mand/kvinde høje fremmødte forsamling i forhold til at skaffe midler til finansiering af gode lokale projekter.  

Målsætning: 6.000 indbyggere i 2032 

Herefter kunne aftenens dirigent, tidligere skoleleder Arne Brock, overlade talerstolen til GURs formand, Jette Nielsen, der stod klar med sin som altid fine og velkomponerede årsberetning fra udviklingsrådet. 

Udviklingsrådet er, som Jette forklarede det i et overordnet perspektiv, sat i verden for at fremme udviklingen i Give og for at fremme nærdemokratiet, samtidig med at man er bindeled mellem foreningerne i Give Sogn og Vejle Kommune. 

-Vores helt store fokuspunkt de sidste år har været at være med til at understøtte øget erhverv, bosætning og befolkningstilvækst. Vi har en, måske lidt optimistisk, målsætning, der hedder 6.000 indbyggere i Give i 2032. Lige hedder tallet 4.847, så ja, der er et lille stykke vej endnu. Men omvendt så er Give for tiden inde i en rigtig god udvikling mht. opførelsen af en række nye boliger, og det er jo med til at tiltrække nye borgere til byen, lød den fine pointe fra Jette. 

 

 I omegnen af 30 borgere var dukket op til årsmødet i Give Udviklingsråd. Foto: Jim Hoff

Fik kæmpet campingpladsen i hus 

Rådet har ud over den generelle overordnede målsætning og øget befolkningstilvækst også en række “underopgaver” på bordet, som understøtter den overordnede målsætning.  

-Vi har i 2023 arbejdet med relevante emner som bevarelse af campingpladsen, og her kan vi med glæde konstatere, at det er lykkedes. Faktisk i denne uge, er brikkerne faldet på plads i forhold til at få fundet en driftsleder. Vi har været dybt involveret i tæt samarbejde med Gerda Jørgensen (byrådspolitiker valgt for Venstre i Give, red.)  og Vejle Kommune i at finde en løsning, og efter et møde den 19. marts kunne vi breake nyheden om, at Vejle Kommune har godkendt Brian Christiansen som ny driftsansvarlig på Give Camping.  

-Der bliver tale om en “digital” campingplads med online booking under det nye koncept Dansk Camping Management, sekunderet af frivillige under konceptet “De Grønne Fingre”. I første omgang er der 30 pladser, men det tal vil løbende blive udvidet. Med hensyn til cafeteriadriften arbejdes der på en løsning, og hvad angår svømmebadet, så drives det som de forrige år af Vejle Kommune, kunne Jette oplyse.

Kampen om en frakørsel ved Give Syd 

Et andet større fokuspunkt handler om den projekterede motorvej fra Haderslev til Give, hvor Vejdirektoratet i første omgang har undladt en frakørsel ved Give Syd. Den beslutning er der ikke ret mage i Give, der er fan af, så derfor er udviklingsrådet sammen med Give Handel & Erhverv og Gerda Jørgensen i det der i folkemunde er døbt “Motorvejsgruppen” “gået i krig” for at omstøde denne kendelse. 

Jette Nielsen kunne fortælle, at Give den 10. marts 2023 havde besøg af trafikminister Thomas Danielsen samt lokale repræsentanter i Trafikudvalget og en række lokalrådsrepræsentanter med henblik på at få ministeren til at genoverveje den manglende frakørsel.  

-Og vi fik da hul igennem, og Vejle Kommune er nu i tæt dialog med Vejdirektoratet vedrørende de input, kommunen skal bidrage med i processen. Der skal laves en ny VMR, en miljøkonsekvensvurdering, og den forløber fra sidst i 2023 og frem til primo 2025. Dvs. i første kvartal af 2025 vil der foreligge et beslutningsgrundlag for en politisk beslutning om eventuelt at ændre det tidligere besluttede projekt. 

 

Udviklingsrådets formand Jette Nielsen leverede en fin og velkomponeret årsberetning, hvor hun kom ind på de forskellgie tiltag og indsatsområder, man har i rådet. Foto:Jim Hoff

Fokus på branding af Give 

Af andre løbende tiltag/indsatsområder nævnte Jette ‘Gadebanden’, der holder øje med byens tilstand i forhold til veje/trafik, hvor hun opfordrede folket til at bruge appen “Giv et praj”, hvis man observerer mangler eller uhensigtsmæssigheder i forhold til veje/fortove, lygtepæle osv 

-Derudover arbejder vi også hele tiden målrettet på en branding af Give i tæt samarbejde med Give Handel & Erhverv og Skulpturbyen, hvor vi forsøger at bidrage ved de respektive skulpturfestivaler og andre events i byen. I forhold til at være bindeleddet mellem byen og kommunen afholder vi også en række med Vejle Kommune, borgmesteren, embedsværket, politikerne osv. I den forbindelse vil jeg gerne kreditere kommunen for et godt samarbejde og mange gode dialoger om udviklingen af Give. 

Men hvad med byvisionen? 

Så er der hele sagaen om forskønnelsen af Give midtby, hvor gode intentioner og 4,5 millioner fra kommunen, løb ind i en mur af corona- og Putinudfordringer i forhold til en kvik effektuering af tingene. Udfordringer der pressede priserne i vejret, og i dag står man stadig med 4,5 millioner på kontoen, men værdiforringelsen af pengene er mærkbar, så der skal en del flere penge til, for at man kan indfri målsætninger om en attraktiv og flot midtby. 

Men der er dog blevet realiseret et par tiltag i forhold til byvisionspuljerne, kunne Jette fortælle. 

-Fristedet for de unge ved Søndermarksskolen er realiseret, der er etableret grønne oaser i midtbyen, Torvet er etableret som fælles mødested, og der er sat en svævebane op i Gullestrups Have. Vi mangler så at få sat gang i den grønne rute fra midtbyen til skoven og at få skabt fortovene som ledetråd til museet. 

-Vi har sagt midler hos Nordea og RealDania, men men .... lød det med overskuelig begejstring i stemme fra rådsformanden. Hun pointerede dog, at de 4,5 millioner kroner bør sættes i spil, så de langt om længe kan kommebyens borgere til gavn. 

Udvider antal af rådsmedlemmer fra 5 til 7 

Efter den fine beretning var der valg til rådet, og her blev samtlige på valg genvalgt, ligesom rådet blev udvidet med 2 personer idet de to suppleanter, Susanne Sandholm og Finn Eskildsen gled direkte ind i rådet, mens Bjarne Jørgensen og Kurt Vemmelund blev valgt som suppleanter. 

-Ved at udvide fra 5 til 7 medlemmer af rådet får vi flere kompetencer ind i rådet, og det er vigtigt i forhold til de opgaver, der ligger foran os, pointerede Jette. 

Ingen punkter under indkomne forslags og intet under eventuelt, og dermed kunne rådsformanden ringe mødet af og takke for god ro og orden.  

Lars Utoft har kæmpen en brav kamp på udviklingsrådets vegne for at få udfordringen med den ledige campingplads løst - og det lykkedes den 19. marts. Foto: Jim Hoff